Hayat Sigortası Nedir? Ne İşe Yarar?

Herhangi olası bir yaşam kaybında, kalıcı olan sakatlık ya da kritik hastalık gibi durumlarda sevdiklerinizin ya da kendinizin yaşam standartlarını gözetebileceğiniz ve hatta çocuklarınızın eğitimlerini devam ettirebilecekleri bir imkân sağlayabileceğiniz finansal bir birikim (yatırım) ürünü ya da başka bir deyişle risk ürününe hayat sigortası adı verilir.

Türkiye’de pek fazla değer görmeyen sigortalar arasında yer alan hayat sigortası, her ne kadar pek çok insan tarafında gereksiz bir sigorta olarak görülse de, aslında bunun aksine son derece büyük öneme sahip olan bir sigorta türüdür. Söz konusu olan bu sigorta sayesinde sigortayı yaptıran kişi, mirasçılarına, kendi vefatının ardından daha rahat ve kaliteli bir hayat sürdürmelerini ve mağdur duruma düşmemelerini sağlar. Erkek egemenliğine sahip olan Türkiye’de evin geçimini sağlayan kişinin vefat etmesi halinde, geride kalanların mağdur olmamaları için bu hayat sigortasını yaptırmak gerekli görülür.

Hayat Sigortaları, ana teminatı yani vefat teminatını öncelikli olarak içerir. Hayat sigortası, bu sigortayı yaptıran kişinin vefat etmesi ya da istenmeyen bir durumun başına gelmesi halinde devreye girer. Yaptırılmış olan bu hayat sigortaları, sigortayı yaptırmış olan kişinin sözleşme esnasında belirtmiş olduğu kişi ya da kanuni varislerine sigorta poliçesinde belirtilmiş olan teminatları öder ve böylelikle meydana gelebilecek herhangi bir mali güçlük yaşanmasını da engellemiş olur.

Bu sigortada ayrıca vefat teminatının yanı sıra ödenecek olan ek primler sayesinde de herhangi bir kaza sonucunda maluliyet, yine herhangi bir kaza sonucunda vefat, kaza sonucunda tedavi için oluşan masraflar, kritik hastalıklar gibi durumlarda teminat hakkına sahip olunması imkânı sağlanıyor.