Hazine Müsteşarlığı Sigorta Şirketlerine “Tavan Fiyat” Uyarısında Bulundu

Hazine Müsteşarlığı yaptığı açıklamada Sigortacılık Kanununun ilgili maddelerini bildirerek sigorta şirketlerine “tavan fiyat” uyarısında bulundu.

Hazine Müsteşarlığı, sigorta şirkeetlerinin zorunlu trafik sigortası için teklifte bulunmadığı ve zorunlu trafik sigortası yapmaktan kaçındığını tespit etti. Müsteşarlık, tespit edilen sigorta şirketleri hakkında adli ve idari işlem başlatılabilmesinin karara bağlandığını da kamuoyuna duyurdu.

Yazılı olarak yapılan açıklamada Hazine Müsteşarlığı, zorunlu trafik sigortası poliçelerinin çift taraflı zorunluluğu olduğu, işletmelerin bu poliçelere sahip olması mecburiyetinde olduğu ve ilgili hususta ki sigorta şirketlerinin bu poliçeleri düzenlemek mecburiyetinde olduğunu hatırlattı. Sigortacılık Kanununun ilgili maddesinde açıklandığı üzere Bakanlar Kurulu’nun gerekli gördüğü zamanlarda zorunlu sigortalar ihdas edileceği  ve sigorta şirketlerinin de aktif olduğu branşlar kapsamında bulunan zorunlu sigorta yapmaktan kaçınmaması gerektiği bildirildi. Ayrıca bu esaslara aykırı faaliyet gösteren sigorta şirketlerinin adli para cezası ile cezalandırılıcağının karara bağlandığı da bildirildi.

Yapılan açıklamada, yayımlanan genelgeyle getirilen esaslara aykırı prim belirleyen ve araç komisyonu görevini üstlenen sigorta şirketlerine, mevzuat gereğince müeyyide uygulanacağı kaydedildi.

Yapılan değerlendirmeler sonucunda 12 Nisan’dan itibaren uygulamaya geçirilmek üzere, zorunlu trafik sigortasına ilişkin bazı usul ve esasların yürürlüğe girmesine karar verildiği ve Müsteşarlık tarafından “Karayolları Motorlu Araçlar Ve Zorunlu Mali Sorumluluk Primlerine İlişkin Genelge” nin yayımlandığı bildirildi.