Kamu İktisadi Teşkilatları Daha Verimli ve Şeffaf Olacak!

Ekonomiden sorumlu Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, Kamu İktisadi Teşkilatları’nın (KİT) yapılacak reformlar ile daha şeffaf ve daha verimli konuma getirileceğini ifade etti. Kamu sermayeli kuruluşlara yönelik reform düzenlemesi yapılacağını belirten Şimşek; söz konusu düzenlemede sorumlu kurum olarak Hazine’nin tayin edileceğini belirtti.

Kamu sermayeli kuruluşların uymak durumunda oldukları mevzuat nedeni ile piyasanın gerektirdiği hızda ve verimlilikte hareket edemediğinin altını çizen Şimşek; bu durumun revize edilmesi gerektiğini söyledi. Kamu iktisadi teşkilatlarının bir çok alanda öncü ve düzenleyici konuma sahip olduğuna dikkat çeken Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek; kurumların daha hızlı ve şeffaf olabilmesi için reforma gidileceğini vurguladı.

Bürokratik Engeller Kaldırılacak Kurumlar Hızlanacak!

Bahse konu kamu sermayeli kuruluşların yönetim kurullarının mevzuat nedeniyle bir karar alırken birçok bürokratik engelle karşılaştığını ifade eden Mehmet Şimşek; bu durumun kuruluşları yavaşlattığını söyledi. Herhangi bir kamu iktisadi kuruluşun yatırım kararı almaya çalıştığında birden fazla kamu kurumuyla irtibata geçmesi gerektiğini, bu durumunda fırsatların kaçmasına neden olduğunu belirten Mehmet Şimşek; yatırımların hızının artması ve piyasa koşullarına uygun hale gelmesi için reform düzenlemesi yapılmasının şart olduğunu vurguladı.

Bürokratik engellerin kaldırılmasının hem KİT’lerin iş yükünü hafifleteceğini hem de yatırımların önünü açacağını söyleyen Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek; bu durumda piyasanın gerisinde kalan kuruluşların piyasadaki diğer aktörlerle rekabet etme şansının da bulunmadığını vurguladı.

Yapılan reform çalışmaları neticesinde Kamu iktisadi teşkilatlarının yönetim şemasının değiştirileceğini belirten Mehmet Şimşek, bu sayede daha az bürokrasi daha çok yatırım sağlanacağını söyledi. Yatırımların artması ile ekonomik canlanmanın da sağlanacağını vurgulayan Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek; kamunun öncülük ettiği sektörlerdeki yavaşlığın bu sayede ortadan kaldırılacağını ve özel sektörün de önünün açılacağını ifade etti.