Küresel Çapta Elektriğe 24 Yılda 19 Trilyon Dolar Yatırım Yapılacak!

Uluslararası Enerji Ajansı (IEA) “2016 Dünya Enerji Görünümü Raporu’nu” yayımladı. Rapora göre 2016 – 2040 yılları arasında küresel çapta elektrik üretimi için devasa yatırımlar yapılacak. Enerji ihtiyacının her geçen gün artış göstermesine paralel olarak yatırımlar da artış gösterecek. Söz konusu yıllar arasında global çapta sadece elektrik üretimi için 19 trilyon dolardan fazla yatırım hayata geçirilecek.

2040 yılına kadar dünyada yeni yapılacak yatırımlarla 7 bin 200 gigavatdan fazla kapasite artırımı sağlanacak. Bahse konu zaman diliminde gerçekleşecek yatırım miktarı, dünyadaki hali hazırda kurulu olan güçten bile daha fazla. Şu anda dünyamızda kurulu elektrik üretim santrallerinin toplam kapasitesi 4 bin gigavat ile sınırlı. Yani 2040 yılına kadar yapılacak yatırımlar neredeyse bu kapasitenin 2 katına yakın.

Yenilenebilir Enerjiye Yönelme Var!

24 yıllık süreçte yapılacak yatırımlar ile birlikte kurulu elektrik üretim gücü 11 bin 200 gigavatı bulacak. Bahse konu 7 bin 200 gigavatlık kapasite artışının büyük kısmını ise yenilenebilir enerji kaynakları oluşturacak. Yenilenebilir enerji; yeni yatırımların 4 bin 100 gigavatlık kısmını tek başına karşılayacak. yüzde 57’sini yenilenebilir enerji kaynakları oluşturacak. Yenilenebilir enerjinin ardından en çok elektrik üretilecek diğer kaynak ise doğalgaz olarak öne çıkacak. Yaklaşık bin 580 gigavatlık enerji yatırımı da doğalgazdan elektrik üretimi için gerçekleştirilecek.

Doğalgazı da yüzde 14’lük oranı ile kömür takip edecek. Söz konusu santrallerin yapımı için 11 trilyon dolardan fazla kaynak harcanacağı ön görülüyor. Elektriğin dağıtımı için ise harcanacak kaynağın 7,5 trilyon dolar civarında gerçekleşmesi beklenmektedir.

2040 yılına kadar elektrik enerjisi için yapılacak yatırımın 19 trilyon dolar gibi devasa bir rakama ulaşacak olması, gelecekte enerjinin ne kadar önemli olacağının da bir göstergesi konumunda.