O Firmalar Varlık Fonuna Devredildi!

Türkiye’de kamu tarafından çok yakından bilinen firmaların da aralarında bulunduğu bir çok firma varlık fonuna devredildi. İşte firmalar ve varlık fonuna dair tüm detaylar!

İlk etapta varlık fonunu ne olduğu ve varlık fonuna devretmenin ne anlama geldiği üzerinde duralım. Varlık Fonu, Başbakanlık bünyesinde hizmet verecek olup, ana işleyiş olarak fonların kurulması ve yönetilmesini temel alıp; sermaye piyasalarında çeşitlilik ve derinlik bakımından katkı sağlamak, Türkiye’nin iç ekonomisinde kamuya ait olan varlık ve firmaları ekonomiye kazandırmak, bu firmalara dış kaynak sağlamak amacıyla kuruldu. Türkiye Varlık Fonu Yönetimi Anonim Şirketi olarak kurulan bu fon sayesinde Varlık Fonu’a devredilen firmalardaki mevcut yönetim birimi, mevcut şirket politikaları, mevcut stratejiler ve mevcut ortaklıklar devam ederken, yönetim ise Bakanlar Kurulu tarafından belirlenecek Stratejik Yatırım Planı çevresinde yönetilerek geliştirilmeye devam edilecek.

Türkiye Varlık Fonu Yönetimi Anonim Şirketi olarak kurulan firmanın kuruluş sermayesi 50 milyon Türk Lirası değerinde olup, bu sermaye Özelleştirme Fonu tarafından karşılanacak. Bu bağlamda şirketin yönetim birimleri en az 5 kişiden oluşacak olan yönetim kurulu, yönetim kurulu başkanı ve üyeleri ile genel müdürden oluşacak olup, değişikliğe gidileceği taktirde atamalar Başbakan tarafından yapılacak. Şirketlerin yönetim kurulu tarafından hazırlanacak olan, hem şirketin bünyesindeki fonları, hem de şirket bünyesinde kurulacak olan alt fonları içerisine alan 3 yıllık Stratejik Yatırım Planı, Bakanlar Kurulu’na sunulup, onay doğrultusunda yürürlüğe alınacak.

Varlık Fonu’na Devredilen Firmalar

Bakanlar Kurulu’ndan çıkan karar doğrultusunda kamuoyu tarafından tanınan şirketlerin de yer aldığı Ziraat Bankası, BOTAŞ, PTT, Türksat, ETİ Maden, Çaykur ve BİST; Varlık Fonu’na devredildi. Aynı zamanda Antalya, Aydın, Isparta, İstanbul, İzmir, Kayseri ve Muğla’da yer alan 46 farklı taşınmaz, mülklerinin Hazine’ye ait olması durumundaki tahsisler kaldırılarak Türkiye Varlık Fonu’na devri gerçekleştirildi.

Mevcut Yönetimler Devam Edecek

Başbakanlık’tan yapılan yazılı açıklama ile Türkiye Varlık Fonu’na devredilen özelleştirme kapsamında olan firmaların mevcut yönetimlerinde herhangi bir değişiklik yapılmaksızın devam edeceği, aynı zamanda mevcut işletme ve yönetim politikalarında değişiklik yapılmayacağı, büyüme ve yatırım alanında belirlenmiş stratejilerinden kopmadan düzenine sadık kalınacağı bildirildi.

Denetimler Bağımsız Olacak

Türkiye Varlık Fonu’na devredilen firma ve şirketler, bağımsız bir denetime tabii tutulacaklar. Sermeye Piyasası Kanunu’nun kapsamına giren kurumsal yönetim düzenlemelerine uyulacak olup, bağımsız denetim gerçekleştirilecek.