OECD: Türkiye’de Büyüme Bu Yıl Yavaşlayacak, Sonra Hızlanacak!

Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü (OECD), yayımladığı “Global Ekonomik Görünüm” raporunda Türkiye’de bu yıl ekonomik büyümenin yavaşlayacağını ön gördüğünü belirtti. OECD, ülkemiz Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYH) büyüme oranının bu yıl yüzde 3’ün altında gerçekleşeceğini tahmin ettiğini açıkladı.

OECD, daha önce yayımladığı raporlarda bu yıl için ülkemizin büyüme rakamlarının yüzde 3,5 noktasında olacağını tahmin etmişti. Özellikle bu yılın 3. çeyreğinde yaşanan ekonomik durgunluk nedeniyle büyüme rakamlarının düşük gerçekleşeceği düşünülüyor.

Jeopolitik Belirsizlikler Yüksek!

Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü (OECD), ülkemizin bulunduğu jeopolitik konumdan kaynaklı belirsizliklere sahip olduğunu vurguladığı raporunda; büyüme oranının bu yıl için düşmesine özellikle komşu ülkelerdeki iç karışıklıkları ve 15 Temmuz kanlı darbe teşebbüsünü gösterdi.

15 Temmuz kanlı darbe teşebbüsü sonrasında kısa süreli belirsizliklerin hakim olduğu ekonomik ortam; yatırımcıların Türkiye’yi terk etmesine neden oldu. Ancak devletin gösterdiği dirayetli duruş ülkemizin önünün açık olacağının göstergesi konumunda. OECD’de yayımladığı “Global Ekonomik Görünüm” raporunda önümüzdeki senelerin Türkiye için daha aydınlık olduğunu vurguladı.

Her Yıl Artan Büyüme ve Azalan Enflasyon!

Türkiye’nin 2016 yılında beklenmeyen şoklardan dirençle çıktığı vurgulanan OECD raporunda; gelecek yılların daha aydınlık olacağı belirtildi. Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü (OECD) bahse konu raporunda; ülkemiz için 2016 yılı büyüme tahminini 2,9’a indirmesine rağmen, 2017 yılında 3,3’e ve 2018 yılı için de 3,8’e yükseltti. Söz konusu yıllar için enflasyon beklentileri ise düşüş göstermekte. 2016 yılı için enflasyon beklentisi yüzde 7,9 olarak açıklanırken; 2017 yılı için yüzde 7,7 ve 2018 yılı için ise yüzde 7,3 olacağı ön görüldü.

Önümüzdeki 3 yıllık süreçte ülkemiz büyüme hızının giderek artış göstermesi ve enflasyonun da giderek azalacak olması Türkiye’nin geleceğinin aydınlık olarak görüldüğü şeklinde yorumlandı.