Türk Lirası’na Bir Destek de TMSF’den Geldi!

Türk Lirası’ndaki uzun süredir devam eden önlenemez düşüşe çare arayan hükümete diğer kurumlardan da ardı ardına destek açıklamaları geliyor. Son olarak Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu da (TMSF) bundan sonra alacakların tahsilatının ve yeni yapılacak satışların Türk Lirası üzerinden gerçekleştirileceğini duyurdu.

Dün akşamüzeri Borsa İstanbul (BIST) tarafından yapılan açıklamada; “Borsa İstanbul A.Ş. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın bugün yaptığı çağrıya destek mahiyetinde, 2 Aralık 2016’dan itibaren tüm nakdi varlıklarının Türk Lirasına çevrilmesine ve Türk Lirası hesaplarında tutulmasına karar vermiştir.” denilerek Türk Lirası’na olan güven vurgulanmıştı.

Bu açıklamanın ardından akşam saatlerinde Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu da (TMSF) “TMSF, bankacılık sektörünün sigorta kurumudur ve vatandaşlarımızın bankalardaki bireysel tasarruflarının sigortacısı olarak faaliyetlerini sürdürmektedir. Türkiye ekonomisine duyduğumuz güvenin bir göstergesi olarak, alacaklarımızın tahsilatında ve bundan sonraki satışlarımızda yabancı para kullanılmayacak, işlemler Türkiye’nin egemenliğinin bir parçası olan Türk lirası ile yürütülecektir.” açıklaması yaparak Türk Lirası’na destek verdi.

Kamu Kurumlarına Yabancı Para Yasak!

29 Kasım’da Kamu İhale Kurumu’nun; Çerçeve Anlaşma İhaleleri Uygulama Yönetmeliği, Danışmanlık Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği, Elektronik İhale Uygulama Yönetmeliği, Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği, Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği ile Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nde değişikliğe gidilerek kamu kurum ve kuruluşlarının ihaleye çıkma şartları değiştirilmişti.

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamında ihaleye çıkarak mal ve hizmet alımı yapan kamu kuruluşlarının ihalelerde yabancı para birimi ile teklif alması ve sözleşme yapması yasaklanmıştı. İhalelerde yalnızca Türk lirası üzerinden teklif alacak ve Türk Lirası üzerinden sözleşme yapabilecek olan kamu kurum ve kuruluşları adeta diğer kuruluşlara da cesaret vermiş oldu. BIST ve TMSF gibi önemli kuruluşlardan gelen bu kararlar neticesinde Türk Lirası’na olan güven tazelenmiş oldu.