Yüzde 5 Vergi İndirimi 1 Ocak’ta Başlıyor!

Maliye Bakanlığı’nın düzenlediği çalışmalar sonrasında hayata geçirilecek olan yüzde 5 vergi indirimi 1 Ocak 2018 tarihinde yürürlüğe girecek ve uygulanmaya başlanacak.

Son 2 Yılda Düzenli Olan Herkes Fayda Sağlayacak!

Vergi indirimi, son 2 yıl içerisinde düzenli beyanname veren, vergisini ödeyen ve kaçakçılık suçundan hüküm giymemiş olan herkesin faydalanmasına olanak sağlayacak. Yapılacak vergi indirimi tutarı ise ülke genelinde 1 milyon Türk Lirası’nı geçmeyecek.

1 Ocak’ta Uygulanmaya Başlayacak!

Vergisi düzenli ödeyen mükelleflere müjde! Ödenilen verginin yüzde 5’i oranında indirim sağlanacak. Bu uygulama 1 Ocak 2018 tarihi itibariyle devreye sokulacak.

Hangi Vergilere İndirim Uygulanmayacak?

İndirim sağlanacak vergiler arasında; ticari, zirai ve serbest meslek kazancı üzerinden hesaplanacak. Yıllık Gelir Vergisi ve Kurumlar Vergisi’nde uygulanacak olan vergi indirimi; geçici vergi, stopaj, KDV, ÖTV, MTV ve Damga Vergileri’nde uygulanmayacak.

Bakanlar Kurulu’na Özel Yetki!

Uygulanacak olan vergi indirimi için Bakanlar Kurulu’na da önemli bir yetki verildi. Bakanlar Kurulu uygun görülmesi halinde indirimleri 2 katına kadar çıkartabilecek ya da indirimi sıfırlayabilecek.

Vergi İndiriminden Kimler Faydalanamayacak?

Kurumlar Vergisi’ne mükellef olan kurumlardan; faktöring şirketleri, sigorta şirketleri, reasürans şirketleri, emeklilik şirketleri, bankalar, emeklilik yatırım fonları fayda sağlayamayacaklar. Gelir Vergisi’ne mükellef olanlardan ise ücret, kira, değer artış kazancı, faiz, kâr payı gibi menkul sermaye araçları ile gelir elde edenler bu vergi indiriminden fayda sağlayamayacaklar.