2. El Araçlarda Yeni Gelişmeler!

Diğer ülkelerden alınan ve sıfır olmadığının farkına varılmasından sonra mülkün kamuya geçirilmesi ile karar verilen araçların sahip olduğu kişilere araçların iade edilmesinin önü açıldı. Bahse konu olan araçların ilk ediniminde serbest dolaşıma nakil olmuşsa aracın dış ülkelerden alınımında kişilerin ödedikleri ÖTV, serbest dolaşıma nakil olduktan sonra meydana gelmesi durumunda ise vergi daireleri tarafından kişilere bildirilen ve ödemesi yapılan ÖTV miktarı baz alınarak  hesaplaması yapılan yüzde 25’lik oran karşılığındaki ücret ödemesi yapıldığı takdirde tedbirin kaldırılması söz konusu olacak.

Yürürlüğe giren 2. el araçların sahiplerine iadesi kararınca yönetmelik ile ilgili usuller başlıca esas ve usuller belirlendi. Bu karardan faydalanmak isteyen vatandaşların ilgili gümrük idaresine 31 Temmuz 2017 Pazartesi gününe kadar dilekçelerini teslim etmeleri gerekmekte.

Bakanlığın yaptığı incelemeler sonucunda söz konusu koşulları sağlamayan başvurular, vatandaşların yine 31 Temmuz yani son güne kadar işlemlerini tamamlamaları durumunda başvurular geçerli olacak.  Mülkün tasfiyesi tamamlanmışsa başvurular onaylanmayacak. Yasa kapsamında olan araçların tasfiye işlemleri ise 31 Temmuz 2017 Pazartesi gününe kadar durduruldu.

ÖTV miktarı baz alınarak yapılacak olan hesaplamalar sonucu yüzde 25’lik tutar, ilgili gümrük idaresi tarafından araç sahibine elektronik posta, posta, faks vb. gibi kanallarla bildirilecek.

Ödemeler 31 Temmuz pazartesi gününden itibaren 1 aylık zaman zarfı içinde ilgili gümrük idaresine yapılıp, gerekli işlemler ilgili kişilerce gerçekleştirilecek ve mülk sahibi vatandaşlara iadeler yapılacak.

Aracın korumasında meydana gelen masraflar için ise araç sahibinden yıllık 250 Türk Lirası temin edilecek. Aracın orda kaldığı zamanın tam bir sene olmayan parçaları için belirtilen tutar baz alınarak aylık tutar üzerinden gerekli işlemler yapılıp, bir aydan daha az olan süreler tam 1 ay olarak kabul görülecek.

Gümrük idareleri ile ilgili olan  tereddüt durumlarındaki sorunları Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, vergi daireleri ile ilgili olan tereddüt durumlarındaki sorunları ise Maliye Bakanlığı gidermeye çalışacak.