Dünyanın Yüzde 1’i Küresel Gelirin Yarısına Sahip!

MÜSİAD Genel Başkanı Kaan yaptığı açıklama Türkiye’nin büyümesindeki kaynakların hem iç talep, hem de dış talep sayesinde geliştiğini, bu sayede Türkiye’nin yüzde 5’den fazla büyüme patikasına girdiğini, işsizlik sorunun kademeli bir şekilde azalacağını ifade etti.

MÜSİAD Genel Başkanı Abdurrahman Kaan, büyüme sürecinin devamında işsizlik oranlarında kademeli bir azalmanın yaşanacağını, 2017 yılının üçüncü çeyrek büyüme oranlarında çıkacak rakamların iki haneli olmasının da bir sürpriz olmayacağını dile getirdi.

Türkiye’de büyüme oranları sayesinde istihdam sorununun kademeli bir şekilde azalacağına vurgu yapan Kaan, Türkiye en büyük 20 ekonominin temsil edilmekte olduğu G20 için, en yüksek büyümeyi gerçekleştirmiş olan üçüncü ülke konumuna geldiğini, 2017 yılından bu yana geçen süreçte 8 milyon ilave istihdamın sağlandığını, son 1 yılda bu rakamın 1,1 milyon yeni istihdam olduğunu, büyüme sürecinin devam etmesi halinde de işsizlik sorununun kademeli bir şekilde son bulacağını dile getirdi.

Dünya nüfusunun yüzde 23’ünü, doğal kaynakların ise yüzde 40’ını İslam ülkelerinin sahip olduğunu ifade eden Kaan, dünya ticaretindeki oranın ise yüzde 9’da kaldığını, bunun ana sebebinin teknoloji gelişmelere ayak uyduramıyor oluşunu, yenilikler karşısında İslam ülkelerinin sadece ihtiyaç sahibi konumunda yer aldığını, doğal kaynakların değerlendirilemediğini ve İslam ülkelerinin bir ticari birliktelik sağlayamadığını ifade etti.

Dünya nüfusunun yüzde 70’lik kısmının küresel gelirin sadece yüzde 2,7’sine sahip olduğunu, dünyanın yüzde 1’ini oluşturan kısmın ise küresel gelirin yüzde 50’sini oluşturduğunu dile getiren Kaan, en zengin ile en fakir arasındaki uçurumun her geçen gün büyüdüğünü, bu durumun küresel düzeyde uygulanmakta olan faizi temeline alan finans ve ekonomi sistemlerinin bir sonucu olduğunu kaydetti.