İhracatın Yüzde 55’ini KOBİ’ler Gerçekleştiriyor!

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Genel Başkanı Abdurrahman Kaan tarafından yapılan açıklamaya göre Türkiye’deki ihracatın yüzde 55’lik kısmını, istihdamın da yüzde 73’lük kısmını KOBİ’ler elde ediyor. Aynı zamanda Türkiye ekonomisinin yüzde 62’lik cirosu da yine KOBİ’ler tarafından elde ediliyor.

MÜSİAD Genel Başkaı Abdurrahman Kaan, bugün Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci’nin de katılım sağladığı Ticari İşlemlerde Taşınır Rehni Kanunu ve Taşınır Rehin Sicili başlıklı panelde bir konuşma gerçekleştirdi. Kaan, gerçekleştirdiği açıklamalarda Türkiye’nin ihracatının yüzde 55’lik kısmının, ithalatının yüzde 38’lik kısmının, istihdamının yüzde 73’lük kısmının, cironun ise yüzde 62’lik kısmının KOBİ’ler tarafından gerçekleştirildiğini, Türkiye ekonomisinin KOBİ’ler sayesinde yürüdüğünü ifade etti.

KOBİ’lerin en aktif oldukları sektörün ticaret sektörü olduğunu ifade eden Kaan, geride kalan son 3 yıllık süreçte KOBİ’lerin yüzde 42’lik kısmının toptan ve perakende ticareti alanında faaliyet gösterdiğini ifade etti. KOBİ’lerin geriye kalan kısmının yüzde 17’lik bölümünün motorlu araçların onarımı işlerinde, yüzde 16,2’sinin ulaştırma ve depolama alanlarında, yüzde 15,4’ünün ise imalat sanayisi alanında faaliyet gösterdiğini belirten Kaan, KOBİ’lerin toptan ve perakende ticaret, motorlu araç onarımı faaliyetlerinde istihdam payı olarak yüzde 30’a, maaş ve ücret payı olarak yüzde 27’ye, ciro payı olarak da yüzde 51’lik kısmı ellerinde bulundurduğunu ifade etti.

Yaptığı açıklamalarda tersine göç döneminin artık hayata geçtiğini ifade eden Abdurrahman Kaan, son 4 yıllık süreçte kırsalların ve Anadolu’nun itici gücünün tekrar KOBİ’ler olacağına inandığını ifade ederken, MÜSİAD’ın üyelerinin büyük bir kısmının KOBİ geleneğinden geldiğini belirtti.

Kaan açıklamalarında 2015 yılında 20 milyar 615 milyon Türk Lirası olarak hesaplanan Ar-Ge harcamalarının yüzde 17,7’lik kısmının yine KOBİ’ler tarafından gerçekleştirildiğini, 122 bin 288 kişilik Ar-Ge personeli istihdamının da yüzde 27,5’lik kısmının KOBİ’ler tarafından istihdam edildiğini ifade etti.