Tüm İşletmeleri İlgilendiriyor! KOBİ Tanımı Değişti!

Bakanlar Kurulu tarafından KOBİ tanımında değişikler yapıldı. Yapılan değişikler kapsamında 250 kişiden az senelik personel görevlendiren ve senelik net satış hasılatı veya mali bilançosu 125 milyondan fazla olmayan işletmelere KOBİ denilecek. Bakanlar Kurulu tarafından yapılan değişiklik öncesinde bir işletmenin KOBİ olması için senelik net satış hasılatı ya da mali bilançosu üst sınırının 40 milyondan fazla olmaması gerekiyordu.

KOBİ Tanıtımı Değişti! Detaylar…

Mikro, küçük ve orta büyüklükteki işletmeler için KOBİ tanımı değişti. İşte Yeni KOBİ Tanımı!

Mikro İşletmeler;

  • Yıllık en fazla istihdam edebilecekleri personel sayıları 10.
  • Yıllık net satış hasılatı ya da mali bilançosundan herhangi biri 3 milyon Türk Lirasından fazla olamaz.

Küçük İşletmeler;

  • Yıllık en fazla istihdam edebilecekleri personel sayıları 50.
  • Yıllık net satış hasılatı ya da mali bilançosundan herhangi biri 25 milyon Türk Lirasından fazla olamaz.

Orta Büyklükteki İşletmeler;

  • Yıllık en fazla istihdam edebilecekleri personel sayıları 250.
  • Yıllık net satış hasılatı ya da mali bilançosundan herhangi biri 125 milyon Türk Lirasından fazla olamaz.

Aynı zamanda alınan kararlar kapsamında KOBİ Başvuruları artık sadece kurumu yazılı olarak yapılmayacak. İsteyenleri başvuru için elektronik ortam kullanabilecek. Kredi Garanti Fonu (KGF) tarafından sağlanan Hazine Destekli kefaletler dahilinde risk bakiyesi bulunan, önceki dönemlerde KOBİ tanımı dışında kalan tüm işletmeler, sene sonuna kadar olmak suretiyle kredi garanti kurumlarında verilen Hazine destekli kefalet limitlerinden faydalanmaya devam edecekler.