Emlak Vergisi Kanunu Genel Tebliği Yayımlandı!

Takdir komisyonları tarafından asgari ölçüde arsa ve arazi metrekare birim değeri ile ilgili açıklama yapıldı.

Yapılan açıklamaya göre, gelecek sene için takdir edilen asgari ölçüde arsa ile arazi metrekare birim değerlerindeki artış, bu sene içinde uygulanan birim değerlerinin yüzde 50’sinden fazla olamayacak.

Asgari ölçüde arsa ile arazi metrekare birim değerleri, takdir komisyonları tarafından her 4 senede bir tekrardan düzenleniyor.

Emlak vergisinin değeri için yapılan hesaplamalarda da arsa ile arazi metrekare birim değerleri, takdir işleminin yapıldığı senenin takibindeki 2. seneden başlamak şartı ile her sene, bir önceki senenin birim değerinin söz konusu dönem için belirlenen yeniden değerleme oranının yarısı nispetinde artırılması şartı ile baza alınıyor. Bakanlar Kurulu ise, artış oranını sıfıra kadar düşürmeye yahut yeniden değerleme oranına kadar yükseltmeye yetkili bulunuyor.

Resmi Gazetede Yayınlandı! Yürürlüğe Girdi!

Gelir İdaresinin Emlak Vergisi Kanunu Genel Tebliği resmi olarak açıklandı ve yürürlüğe girdi. Yayınlanan tebliğ ile beraber Emlak Vergisi Kanunu’na eklenen geçici maddenin uygulanmasına da açıklık getirildi. Getirilen açıklığa göre, takdir komisyonları bu yıl gelecek yıl için takdir edilen asgari ölçüde arsa ve arazi metrekare birim değerleri, 2017 içinde uygulanan birim değerlerinin yüzde 50’sinden fazla olması halinde, gelecek sene bina ve arazi ve vergi değerlerinin hesaplamalarında, bu sene uygulanan asgari ölçüde arsa ile arazi metrekare birim değerlerinin yarısından fazlası baza alınacak.

Gelecek yılın takibinde 2019, 2020 ve 2020 yılları için Emlak Vergisi Kanunu’nun söz konusu maddesi kapsamında bina ile arazi vergisi matrahları ile birlikte asgari ölçüde arsa ile arazi metrekare birim değerleri de benzer şekilde belirlenen değerler üzerinden hesaplamaları yapılacak.