İlk Açık 20 Milyar Lira’ya Yaklaştı!

Ocak – Mart dönemi içerisinde yaşanan bütçe açığı 14,9 milyar Türk Lirası’na ulaşırken, sadece Mart ayı baz alındığında yaşanan açık 19,5 milyar Türk Lirası’nı gördü.

Sosyal Güvenlik Kurumu’na yıllık primlerin ötelenmesi sebebiyle aktarılan 6 milyar Türk Lirası tutarındakı kaynağın önemli bir etki yarattığı belirtilen bu cari açık, geçen yılın aynı dönemi içerisinde 6,6 milyar Türk Lirası’na tekabül ediyordu. 2016 yılının Ocak – Mart döneminde elde edilen 46 milyon Türk Lirası tutarındaki bütçe fazlası varken, bu yılın aynı dönemindeki açık 19,5 milyar Türk Lirası’na ulaştı.

Maliye Bakanlığı cephesinden dün açıklanan 2017 yılı Mart ayı verilerine göz atıldığında; gelirlerde, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre yüzde 3 oranında azalma olurken, giderlerde tam yüzde 25 oranında bir artış söz konusu oldu. Ocak – Mart döneminde toplam 39,1 milyar Türk Lirası tutarında gelir elde edilirken, 58,6 milyar Türk Lirası tutarındaki gider olması, açığı ortaya çıkartmış oldu.

Mart ayında faizi hariç tutarak bakılan bütçe giderlerindeki artış 28,2 oranı ile birlikte 51,4 milyar Türk Lirası’na çıkmış oldu. Cari transferler yüzde 38 oranında bir artış göstererek 27 milyar Türk Lirası’na ulaşmış oldu. Geçtiğimiz yıl, Mart ayı içerisinde tam 160 milyon Türk Lirası tutarında faiz dışı gerçekleşirken, bu yılki açık 12,3 milyar Türk Lirası’na ulaşmış oldu.

Mart ayı içerisinde gelirlerde yaşanan düşüş yüzde 3 oranında kayıtlara geçti. Vergi gelirleri tahsilatının aynı dönem içerisnden yüzde 8,9 oranında bir artış göstererek 33,2 milyar Türk Lirası’na çıkmasını; banka ve sigorta muamelelerinin vergisinin yüzde 15,6, ÖTV’nin yüzde 13,3, ithal edilen ürünlerden alınan KDV’nin yüzde 12,3, damga vergisinin yüzde 10,3, gelir vergisinin yüzde 10 ve harçların yüzde 9,1 oranında artış göstermesi takip etti. Aynı dönem içerisinde yapılan KDV indirimi ve gerçekleştirilen KDV iade ödemeleri ise KDV gelirlerinide tam yüzde 33,1 azalmaya sebep oldu.