Maliye Bakanlığı, 2018-2022 Yıllarındaki Stratejilerini Belirledi

Maliye Bakanlığı’nın 2018 ile 2022 dönemleri arasındaki yapmış olduğu stratejik planda hedef, amaç ve bunlara yönelik stratejiler ile performans göstergeleri belirlendi.

Söz konusu dönemler kapsamında 5 amaç ile 15 hedefin oluşturulduğu plana ilişkin olarak, yapılan stratejilerin hayat geçmesi için yapılacak tahmini olarak masraf ise toplamda 15 milyar 898 milyon 270 bin 907 liraya tekabül etti. Bu maliyet kalemleri önümüzdeki 5 sene için farklı farklı incelendiği zaman, 2018 yılı kapsamında 2 milyar 731 milyon 669 bin lira, 2019 yılı için 2 milyar 969 bin 760 bin lira, 2020 yılı için 3 milyar 198 milyon 931 bin lira, 2021 yılı için 3 milyar 401 milyon 136 bin 587 lira, 2022 yılı için ise 3 milyar 596 milyon 774 bin 320 lira olarak tahmin edildi. Bunun sonucunda ise tahmini olarak hesaplanan maliyette 5 yıllık dönem kapsamında yüzde 31,7 oranında artış söz konusu oldu.

Plan döneminde en yüksek maliyetin ise kayıt dışı ekonomi ile mücadele ve mali suçları azaltmak için oluşması beklenmekte. Bu kapsamda yapılacak olan maliyet tutarı ise 4 milyar 702 milyon 386 bin 462 liraya tekabül ediyor.  En yüksek maliyet kalemini oluşturan bir diğer hedef ise muhasebe hizmetlerinin daha aktif yürütülmesinin sağlanması, mali rapor ve istatistiklerin uluslararası standartlara en uygun şekilde hazırlanması olarak belirlendi. Bu kapsamda yapılacak maliyet tutarı ise 3 milyar 947 milyon 993 bin 978 liraya tekabül ediyor. Genel yönetim gideri için yapılacak olan maliyet tutarı ise 3 milyar 67 milyon 797 bin 124 lira olarak tahmin edildi.