İnternetten Kartlı Yapılan Alışverişler için Onay Süresi Uzatıldı! Son Tarih 31 Aralık!

Basına açıklamalarda bulunan Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) Başkanı Mehmet Ali Akben, banka kartlarının elektronik olarak gerçekleştirilen ticaretlerde kullanımının olması kapsamında kart hamili isteklerinin alınması koşulu getirildiğini, bu kapsamda da kurul kararını 16 Şubat’a kadar aldıklarını, bankalarının bu süreci tamamlama sürelerinin ise 17 Ağustos olara belirlendiğini söyledi.

Bu noktada asıl önemli olan şeyin kart sahibi bireylerin olumsuz bir durumla karşılaşmaması, olumsuzluklara karşı korunması, olabilmesi ihtimal dolandırıcılıkların önlenmesi, siber saldırıların is tedbirlerinin alınması olduğunu belirten Ali Akben, bugün her ne kadar isteklerin alınmış olsa dahi çalışmaların yürütülmesi aşamasının bankadan bankaya göre değiştiğini gözlemlendiklerini belirtti.

Her bankanın müşteriye ulaşma kanalının farklı olduğunu söyleyen Akben, bunun yaz dönemlerinde daha da zor olduğunu, yaz dönemlerinde müşteriye ulaşılması problemlerinin yaşandığını söyledi.

Süre Uzatıldı!

Şuanda kartlar için olumsuz ya da olumlu herhangi bir yanıt alınamadığını tekrar tekrar söyleyen Akben, asıl amacın e-ticarete engel olunması, kart hamillerinin korunması olmadığını,  aksine e-ticarette herhangi bir yavaşlamaya meyil vermemek için hem gelen isteklerin hem de bankaların isteklerini tek tek aldıklarını, kurul olarak süreyi uzattıklarını, bu sürenin ise 31 Aralık olduğunu söyledi. Akben, sürenin takibinin yine belli aralıklarla yapılacağını söyledi.

Kartın kullanımının Türkiye açısından çok önemli olduğunu söyleyen Akben, ülkemizdeki toplam kartın 175 milyona tekabül ettiğini, bankaların kartlar ile ilgili olan birimlerine bu konuda çok fazla sorumluluk düştüğünü, aynı zamanda yüklerinin de bir hayli fazla olduğunu, bu nedenle de süre uzatılması kararına varıldığını söyledi.