İşsizlik Sigorta Tutarı 100 Milyar TL

İşsizlik Sigorta Tutarı 100 Milyar TL

İşsizlik sigortası fonundan yararlanan kişi sayısının 3 yıl içinde 1 milyon 979 bin 735 kişi olduğunu belirten Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Süleyman Soylu; bu kişilere 3 yıl içerisinde 7,029,391,664 TL ödeme gerçekleştirildiğini ifade etti.

Buna göre 2013 yılından günümüze kadar işsizlik sigorta fonundan yararlanmak isteyen insan sayısının 3,592,159 kişi olduğunu ifade eden Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Süleyman son 3 yılda yıl bazında sigorta fonunun verilerini paylaşmış oldu.

İşsizlik sigortasından yararlananların her yıl arttığını vurgulayan bakan soru önergesi üzerine verdiği cevapta işsizlik sigortasından para alan kişilerin sayısı ve alınan toplam para ile ilgili verileri paylaştı.

İşsizlik Sigorta Fonu Nedir

Bilindiği gibi herhangi bir işte sigortalı olarak çalıştığı halde kendisinden kaynaklanmayan bir nedenden ötürü işsiz kalanlara devletin ödediği paradır. Bu fon işsiz kaldığında maddi açıdan zor durumda kalan işsizler için kurtarıcı bir fonksiyona sahip.

Sosyal devlet ilkesinin bir gereği olan işsizlik sigortası 5510 sayılı SGK genel sağlık sigortası kanununun IV. Maddesinin I. Fıkrasının (a) bendine göre ve II. Fıkrasında yer alan kapsam çerçevesinde çalışan sigortalıları kapsar. İşsizlik ödeneği en az 80 gün en çok 300 gün olacak şekilde ödenir.

Bu kimselere işsiz kaldıkları süre boyunda istihdama katılımlarını ifa etmek için çeşitli mesleki kurslar ve danışmanlık hizmetleri de verilmektedir. Bu kimselerin iş gücüne katılmaları için yeni iş bulmalarına da yardımcı olunmaktadır.

İşsizlik Fonundan Yararlanma Şartı

Çalışanlar, işsizlik sigortası primi ödemek zorundadır. İşten çıkarılma öncesindeki 600 gün boyunca işsizlik sigorta primi ödeyenler ve işten uzaklaştıklarında İş-Kur’a başvuranlar ve durumlarını beyan edenler işsizlik sigorta hizmetinden yararlanırlar.