MTV, Vergi Ödemesi ve Yapılandırma İçin Zaman Daraldı!

Motorlu Taşıtlar Vergisi, vergi ödemesi ve borçların yeniden yapılandırılması için hükümet tarafından tanınan süreden geriye son 4 gün kaldı…

Basın mensupları tarafından elde edilen bilgilere göre, 6736 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına yönelik mevcut yasa çerçevesinde yeniden yapılandırılan borçların bu yılın 3. Ayından 7. Ayına ertelenmiş olan 3. Taksit ödemesi için son gün 31 Temmuz.

Ayrıca 7020 sayılı yapılandırma yasasından faydalanmış olan borçlular, borçlarının 1. Taksitini yine 31 Temmuz’a kadar ödeyecekler. Borçluların, daha çok biriken borçların kolaylıkla ödenmesi konusunda fayda sağlayan söz konusu bu yasadan yararlanmaya devam edebilmesi için mutlaka 1. Taksitini verilen süre sonuna kadar ödemiş olması gerekiyor.

Maliye Bakanı Naci Ağbal konu hakkında yapmış olduğu açıklamasında, bahsi geçen 7020 ve 6736 sayılı bu iki kanun kapsamında işletme kayıtlarının ve matrah çoğaltımının yeniden düzenlenmesi için 25 milyar civarında tahakkuk yaptıklarını ve ayrıca 96,2 milyar civarında da kamuya olan borcu yapılandırdıklarını ifade ederek, neticede bu iki kanun kapsamında 121 milyar lira civarında yapılandırma gerçekleştirdiklerini belirtti.

Bunların yanı sıra bu yıla ait motorlu taşıtlar vergisi ve geçen yıl elde edilen kazanca yönelik gelir vergisinin 2. Taksiti temmuz ayının başı itibari ile tahsil edilmeye başlandı. Bu 2 vergi ödemesi için verilen sürenin son günü yine 31 Temmuz.

Vergi ödemek ile mükellef olan kişiler 31 Temmuz 2017 Pazartesi tarihine kadar bahsi geçen taksitlerini Gelir İdaresi Başkanlığına internet sitesinden, ilgili vergi daireleri, banka şubeleri veya internet bankacılığıyla ödeyebilecekler.