Organize Sanayi Bölgeleri Yeni Bir Döneme Başlıyor! Kredi Faiz Desteği Limitleri Belirlendi!

Organize Sanayi Bölgeleri için hem iç, hem de dış kaynaklar vasıtasıyla kullandıkları krediler için verilecek olan faiz desteğinde asgari yatırım tutarı için, kalkınma öncelikli bölgelerde yapılacak yatırımlar için 500 bin Türk Lirası olarak belirlendi.

OSB’lerde hem iç, hem de dış kaynak kullanımı aşamalarında devlet tarafından sunulacak olan faiz desteğinin detayları belirlenmeye başladı. Faiz desteğinden faydalanacak olan OSB’ler için asgari yatırım tutarı, kalkınma öncelikli alanlarda yapılan yatırımlar için 500 bin Türk Lirası, önceliği olmayan alanlar için 700 bin Türk Lirası, gelişmiş alanlarda yapılan yatırımlar için de 900 bin Türk Lirası olarak belirlendi.

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından hazırlanan Organize Sanayi Bölgeleri Uygulama Yönetmeliği’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliği, Resmi Gazete’de bugün yayımlanarak yürürlüğe girmiş oldu. Yayımlanan yönetmelikle birlikte kısa sürede hayata geçirilebilecek tüm faaliyetler için kredi verilmesinin önü açılırken, iç ve dış kaynak kullanımlarında devlet tarafından verilecek olan faiz desteği için asgari yatırım tutarları belirlendi.

Yönetmelikte faiz desteğine ek olarak Organize Sanayi Bölgeleri’nin kurulması, yapılması ve işletilmesi konularındaki usul ve esaslar için de değişikliğe gidildi. Yapılan değişikliklerde katılma payı yatırılması, sanayi odalarının kuruluşta bulunması gibi yeni şartlar zorunlu hale getirildi.

Aynı zamanda Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu’na ilişkin hükümlerde yapılan değişikliklerle birlikte OSB ve OSBÜK organları için görev süreleri 4 yıl olarak revize edildi. OSB katılımcılarının da müteşebbis heyete dahil olabilmeleri için gerekli düzenleme yapılırken, huzur hakkı ödemeleriyle alakalı da esaslar belirlenmiş oldu.