Şenocak: Deri İhracatı Arttı!

İstanbul Deri ve Deri Mamulleri İhracatçıları Birliği (İDMİD) Başkanı Mustafa Şenocak, açıklanan ihracat verilerindeki rakamların 31 Mart’tan sonraki dönem için umut verici olduğunu söyledi.

İDMİD Başkanı Mustafa Şenocak deri ve deri ürünleri dış satımlarında yüzde 14 oranında artış meydana geldiğini, piyasasının dış satımdaki hacminin ise 367 milyon dolar değerine kadar ulaştığını açıkladı.

Mustafa Şenocak, ülkemizin küresel çapta en büyük ve en önemli deri ihracatçılarından biri statüsünde olabileceğini söyledi.

2017 senesinin ilk çeyreğini tamamladığımız 1 Nisan itibariyle dış satım hacmindeki rakamların ülkemiz için umut verici olduğunu söyleyen Mustafa Şenocak, ihracat pazarındaki çeşitliliği artırmalarıyla birlikte Türk dericisi olarak istatistiklerde hep yukarı yönlü gösterdiğini ve hep böyle devam edeceğini söyledi.

Avrupa Birliği ülkelerinin 2017 yılının bu zamanlarında en büyük ihracat pazarlarından biri olduğunu söyleyen Mustafa Şenocak, yüzde 12 oranında artış meydana gelen deri ve deri mamulleri sektöründe ihracatın ise 160 milyon dolar değerine kadar tırmandığı bilgisini aktardı.

Mustafa Şenocak, 2017 yılının ilk çeyreğinde sektörde hem değer anlamında hem de miktar olarak artış meydana geldiğini söylerek, piyasanın dönemsel kapsamında ele alındığında, bütün alt mamul gruplarının da dış satımlarda miktar ve değer anlamında artış meydana geldiğini sözlerine ekledi. Bilhassa ayakkabı sektörünün ihracatının bu zamanlarda ön plana çıkan alt gruplarından biri olduğunu söyleyen Mustafa Şenocak, miktar olarak ele alındığı zaman ise yüzde 20 oranında artış meydana gelerek 39 bin ton ihracatın gerçekleştiğini söyledi. Mustafa Şenocak, Ekonomi Bakanlığının ve hükümetin ihracat yapanlara vermiş olduğu destek ve teşvikleri artırma yönünde çalışmalarda bulunmasının, ihracat verilerine baktıklarında bunların sayısal olarak da güzel sonuçlara sebep olduğunu söyledi. İstanbul Deri ve Deri Mamulleri İhracatçıları Birliği (İDMİD) Başkanı Mustafa Şenocak bakanlıklara ve hükümete teşekkür ederek sözlerini sonlandırdı.