Su Ürünleri Kanunu’ndan Yeni Düzenleme

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik, basına yaptığı açıklamalarda Su Ürünleri Kanun Taslağı’nın bittiğini ve Başbakanlığa gönderildiğini söyledi.

Taslak hazırlanırken herkesin görüşlerini, önerilerini dinlediklerini söyleyen Faruk Çelik, hazırlanan taslağın amacının sektörün hızlı bir şekilde değişim gösteren ihtiyaçlarına yönelik cevapların verilmesi olduğunu belirtti.

Mevcut durumda bulunan kanundaki eksik olan yerlerinde tamamlanacağını söyleyen Çelik, yapılan düzenlemeler ile birlikte av filosu ve avcılık kapsamında planlama yapılmasına yasal olarak dayanak oluşturulması, hem su ürünleri yetiştiricilik bölgeleri hem de su ürünleri avcılığı kapsamındaki kiralamalarda meydana gelen bürokratik anlamdaki zorlukların yok edilmesi, 1380 sayılı Su Ürünleri Kanunu’ndaki artık güncel olmayan maddelerin kaldırılması, kaçak avcılık yapanların ve kurallara uymayan vatandaşların cezalardaki caydırıcılığın daha aktif hale getirilmesinin sağlanacağını söyledi.

Avlanma araçları, avlanacak tür, yeri, zamanı, miktarı ve bölgelerine ilişkin olarak alınan izinlerin, balıkçı gemilerinin miktarı, boyları, motor güçleri kapsamında düzenleme yapma yetkilerinin getirildiğini söyleyen Bakan Çelik, diğer ülkelerin karasularında avcılık yapan vatandaşlarımızın izinlerinde, meydana gelen sorunlarda yaşanması olabilecek durumların engellenmesinin hedeflendiğini söyledi.

Bakan Çelik, hedeflerinden bir diğerinin ise su ürünleri kaynaklarının devamlı hale gelmesini sağlayan yönetim kapsamında ihtiyaç olan balıkçılığa ilişkin dataların bir araya getirilmesi ve kontrollerinin yapılması, hizmetlerin daha etkin hale getirilmesi hedeflenerek balıkçıların uydu gibi olanaklar ile izlenmesinin sağlanması ve bu çalışmalar ile balıkçıların uyumlarının sağlanması olduğunu söyledi.