Teknopark Sayısı Arttı!

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının teknoloji geliştirme bölgelerinde yürüttüğü faaliyetler hakkında açıklamalarda buluna Bakan Özlü, ülkemizdeki teknopark sayısının 81’e yükseldiğini bildirdi.

“Teknopark Sayısı 81’e Yükseldi”

2001 senesinde yürürlüğe giren yasal düzenlemelerle beraber teknoloji geliştirme bölgelerinin kurulmaya başlandığını söyleyen Özlü, ülkemizin bu alanda önemli ölçütte ilerleme gösterdiğini, 81’e ulaşan teknopark sayısında 56 tanesinin araştırma ve geliştirme faaliyetlerinde bulunduğunu, geriye kalanın ise yapılaşma çalışmalarını sürdüğünü söyledi.

Teknopark olan il sayısının 54’e yükseldiğini söyleyen Özlü, OSB’lerde kurulan teknopark sayılarının ise 21’e yükseldiğini, Çankırı’ya 125 bin 792 metrekare büyüklüğünde alana 40 firmayla 100 araştırmacının bulunacağı yeni bir teknopark kurulacağını, Çankırı Teknoloji Geliştirme Bölgesi’nin ilerleyen 5 senelik süreçte senelik olarak 20 ile 25 milyon Türk Lirası arasında katma değer sağlanmasının beklenildiğini, o bölgedeki hedefin 10 senelik süreçte 80 şirket ile ortalama olarak 300 nitelikli araştırma ve geliştirme personellerinin, yazılımcıların ve araştırmacıların faaliyette bulunması olduğunu söyledi.

“Kastamonu’da Yüzde 1 Yabancı Sermayeli Katılım Bekliyoruz”

Kastamonu’da 10 bin metrekare büyüklüğünde alanındaki teknoparkta sağlık, makine, gıda, enerji, imalat sektörlerinde faaliyet göstermesini hedeflediklerini, sene sonu hedeflerinin ortalama olarak 30 firmanın faaliyette bulunması olduğunu, aynı zamanda da Kastamonu’da yüzde 1 seviyesinde yabancı sermayeli katılım bekleyip, en az 100 Araştırma ve Geliştirme personeline de istihdam ortamının oluşturulmasını beklediklerini söyledi.

Kırklareli’deki teknopark’ta ise 10 senelik süreçte en az 100 girişimcinin faaliyette bulunması beklediklerini söyleyen Özlü, burada faaliyette bulunan firmalardan herhangi birinin de ilk 500 büyük firma arasında yer almasını öngördüklerini söyledi.