Yenilenebilir Enerji İstihdam Sorununa Çözüm Olacak!

Dünya genelinde artık yeni bir dönemin kapıları aralanıyor. Yenilenebilir enerjinin her geçen dakika içerisinde dünya genelinde sahip olduğu yer artmaya ve büyümeye devam ediyor. 

Türkiye’nin gündeminde de uzun zamandır sık sık yer bulmayı başaran yenilebilir enerji sektörü, dünya genelinde toplamda 9 milyon 800 bin kişiye istihdam alanı sağlıyor.

Enerji sektöründe yapılan tüm çalışmalara göz atıldığında enerji alanında ortaya çıkan yenilebilir enerji yatırımları ve yine bu alanda yapılan çalışmalar, her geçen an büyüyen bir ivmeyle artmaya devam ediyor. Türkiye’nin gündemine de sık bir şekilde gelen yenilebilir enerji, enerji sektöründe sahip olduğu payı artırmaya devam ediyor.

Uluslararası Yenilebilir Enerji Ajansı (IRENA), Yenilebilir Enerji ve İstihdam Yıllık 2017 Raporu’nu yayınladı. Yayınlanan rapora bakıldığında, yenilebilir enerji alanı, tüm sektörler genelinde artış gösteren işsizlik sorununa çözüm olabilecek potansiyelde bir istihdam artışı yaşatıyor.

IRENA yetkilileri, yayınladıkları raporun akabinde yenilenebilir enerjinin ortaya çıkarttığı istihdam artışı ile birlikte meydana gelen bölgesel değişimleri, artan talepleri, enerji teknolojileri kapsamında maliyetlerde yaşanan düşüşü ve rekabetin etkisinin büyük olduğunu belirten açıklamalar yaptı. Biokütle, rüzgar hidroelektrik ve güneş gibi temiz enerji ve benzer ürünlerin baz alınarak hazırlandığı bu raporda yenilebilir enerjinin dünya genelinde yüzde 1,1 oranında bir artış gösterdiğini ve dünya genelinde yenilebilir enerji sektöründeki istihdam sayısının 9 milyon 800 bin kişiye ulaştığı belirtildi.