Zorunlu Hayat Sigortası Nedir?

Son yıllarda özellikle bankacılık sektörünün kredi çekme durumlarında müşterilerine yapmaya kesin kıldıkları zorunlu hayat sigortası tanınmaya ve söz edilmeye başlanmıştır. Kısaca kişilerin belli primler ödeyerek ölüm durumunda geri ödeme alabildikleri bir sistemdir.

Zorunlu hayat sigortası yapılırken sigorta şirketleriyle birlikte belirlenen primlerin ödenmesiyle gerçekleşmektedir. Kişinin sigorta şirketinin belirlediği süre içinde önceden belirtilen hallerde yaşamını kaybetmesi durumunda belirlenen kişilere ödeme yapılır.

Zorunlu hayat sigortasında sigortalanan kişinin başına beklenmedik bir şey gelmesi durumunda sevdiklerinin garanti altında kalmasını sağlar. Bunun dışında özellikle bankaların mortgage adı altında verdikleri uzun vadeli ve tutarı yüksek olan kredi türünü alırken yapılması zorunlu kılının bir hayat sigortası özelliğini taşımaktadır. Bu zorunluluk şartı ile banka kişiye verilen kredinin geri ödemesinin yapılmasını kesinleştirmektedir.

Sigortalanan kişinin ölümünün gerçekleşmesine riziko denmektedir. Rizikonun gerçekleşmesi durumunda hak sahiplerinin yapması gereken işlemler vardır. En önemlisi hak sahipleri rizikonun gerçekleştiklerini öğrendikleri tarihten itibaren 5 gün içerisinde bu durumu sigorta şirketine bildirmek zorundadırlar. Sigortadan doğan haklarını alabilmek için bazı yazılı belgeler temin etmek zorundadırlar. Gerekli olan bu belgeler arasında sözleşmenin kanıtı niteliğinde olan sigorta poliçesi olmak zorundadır. Buna ek olarak nüfus kayıt örneği ve gerekliyse ölümün sebebini açıklayan doktor raporu gerekmektedir. Son olarak ise sigortalanan kişinin lehdar olarak tayin ettiği bir kişi yoksa ölüm durumundan sonra veraset ilamıyla sigorta şirketine başvurulmalıdır.