Albaraka Türk Katılım Bankası Konut Finansmanı

Katılım bankacılığı prensiplerine uygun olarak finansman sağlamak istiyorsanız Albaraka Türk Katılım Bankası’nda her ihtiyacınıza yönelik likidite hizmeti bulabilirsiniz. Banka ihtiyaç, taşıt, hac ve umre ve daha birçok finansman imkanı sağladığı gibi uygun kar oranları ve uzun vade süresiyle konut finansmanı imkanı da sunmaktadır.

Albaraka Türk Katılım Bankası konut finansmanı ürününde azami vade 120 ay olarak belirlenmiş olup müşteri özelinde ödeme planları oluşturulabilmektedir. Gelirine göre müşteriler aylık, 2 aylık ve 3 aylık taksitlerle finansman taksitlerini ödeyebilirler.

Konut Değerinin Yüzde 80’ine Kadar Likidite Fırsatı!

Albaraka Türk Katılım Bankası satın alacağınız konutun ekspertiz değerinin yüzde 80’ine kadar likidite sağlayabilmektedir. Finansman dahilinde farklı bir konutunu/ gayrimenkulünü teminat gösteren müşteriler ekspertiz değerinin yüzde yüzünü finanse edebilirler. Konut finansmanı uyarınca uygulanan kar oranları, finansman geri ödemesinin yapılacağı vade süresine göre farklılık arz etmektedir.

Konut finansmanında 60 ay vadeye kadar sağlanan likiditelerde aylık yüzde 1 kar oranı ile finansman sağlayabilen müşteriler, 60 ile 120 ay arasında bir vadede likidite sağlıyorlar ise aylık yüzde 1,02 kar oranından faydalanabileceklerdir. Albaraka Türk Katılım Bankası konut finansmanı dahilinde finansman tahsis ücreti tahsil etmektedir. Finansman tahsis ücreti sağlanan likiditenin binde 5’i oranındadır. Söz konusu finansman kapsamında ekspertiz ücreti ve ipotek tesis bedeli banka tarafından tahsil edilmektedir. Bahse konu ücretler konutun özelliklerine göre farklılık göstermektedir.

Albaraka konut finansmanı koşulları dahilinde likidite sağlamak isteyen müşteriler konut sigortası, Zorunlu Deprem Sigortası (DASK) ve hayat sigortası yaptırabilmektedirler. Hayat sigortası poliçe bedeli müşterinin yaşına ve cinsiyetine; sağlanan finansmanın miktarına, vadesine ve uygulanan kar oranına göre değişiklik göstermektedir. DASK ve konut sigortası poliçe prim ücretleri ise gayrimenkulün özelliklerine göre farklılık arz etmektedir.