Banka Kredi Çeşitleri Nelerdir?

Krediler günlük hayatta özel sektörde ve kamu sektöründe herkesin ihtiyaç duyduğu önemli bir mali kaynaktır. Son yıllarda artan kredi başvurularıyla insanların çok daha fazla günün şartlarına ayak uydurmakta güçlendikleri görülmektedir. Bu yüzdende ekonomik açıdan rahatlığa kavuşmada kredilere başvurmak zorunluluk haline gelmiştir. Krediler birçok açıdan değişiklik göstermektedir ve geçen zamanla ticari ve finans sektöründeki değişmelerle kredi çeşitlerinde de değişimler yaşanmakta ve artmaktadır. Krediler satın alma gücünün cinsine göre çeşitlilik gösterir.

Banka Kredi Çeşitleri Nelerdir?

Kullanım amacına, teminatlarına, kullanıldığı yerlere, kredi başvurusu yapan kişilere, kredi başvurusu yapan kişilerin mesleklerine göre kredi türleri bulunmaktadır. Bankalar dönem dönem kredi türüne göre uygun faizli kredi kampanyaları düzenlerler. Aşağıda başlıklar halinde kredi çeşitleri yer almaktadır.

  • Kullanım Amaçlarına Göre Krediler:

Üretim kredileri, yatırım kredileri, işletme kredileri, tüketim kredileridir.

  • Teminatına Göre Krediler:

Açık krediler, teminatlı kredilerdir.

  • Vadesine Göre Krediler:

Vadesiz ve kısa vadeli krediler, orta vadeli krediler, uzun vadeli kredilerdir.

  • Kullanıldığı Yerlere Göre Krediler:

Tarım kredileri, konut kredileri, mesleki kredi, ihracat kredisidir.

  • Kredi Alıcısının Niteliğine Göre Krediler:

Kamu kredisi, özel kredilerdir.

  • Kredinin Niteliğine Göre Krediler:

Nakdi krediler, mal şeklindeki krediler, maddi olmayan kredilerdir.

  • Kurumsal Krediler:

Rotatif Döviz Kredisi, spor kredisidir.