Bankalar Neye Göre Kredi Verir?

Günümüz şartlarında oluşan, insanların anlık ihtiyaçlarını, hayallerini, sahip olunmak istenilen birçok varlık ve daha rahat bir yaşam sürdürme istekleri doğrultusunda ortaya çıkan sisteme kredi sistemi denir. Bu sistem doğrultusunda bankalar müşterilerine bu istekleri doğrultusunda belirli miktarlarda kredi verebilmektedir.

Bankalar Neye Göre Kredi Verir?

Yaşam standartları arttıkça, teknoloji geliştikçe ve zaman kavramı değerlendikçe insanlar ihtiyaçlarını en kolay yoldan kazanma istemi içerisinde olmaktadır. Bunların en kolay yolu bankalardan kredi almaktır. Tabi ki kredi almanın da bazı şartları vardır. Bu şartlar doğrultusunda ancak bu şartlara uyanlar tarafından bankalardan kredi alınabilir. Bankaların kredi alırken müşterilerinde en dikkat ettikleri nokta, kişinin kredi notunun düşük mü yüksek mi olduğudur. Kredi notu düşük olan kişilerin yaptıkları kredi başvuruları genellikle olumsuzlukla sonuçlanmaktadır. Ayrıca bankalar kredi verirken kişinin ödeme gücüne de dikkat etmektedirler. Bunun için müşterisinden bir maaş bordrosu istemekte olup, bu bordro üzerinden değerlendirme yapılarak kredi verilir. Bunun yanı sıra bankalar müşterilerine kredi verirken, bu kredinin hangi ihtiyaç için kullanılacağını sorgulamakta ve ihtiyaca en uygun kredi seçeneklerini kişiye sunmaktadır.

Müşteri bu seçenekler arasından en uygununu seçerek bankaya başvuruda bulunmuş olur. Bu başvurudan sonra kişinin bankacılık sicili incelenerek durum değerlendirilmesi yapılır ve kredinin çıkıp çıkmayacağı kesinleşmiş olur. Bankaların kredi verirken bir diğer dikkat ettikleri konu ise krediyi isteyen müşterinin bu krediyi aldıktan sonra ödeyip ödeyemeyeceğidir. Kişi eğer öğrenci ise, kredi kartı alırken hiçbir geliri olmadığı halde ailesinin gelirini teminat olarak bankaya göstermek zorundadır. Ya da bankaya gösterebileceği gayrimenkul gibi bir teminatı olmalıdır. Aksi takdirde kredi kartı başvurusu reddedilecektir. Aynı unsurlar ticari kuruluşlar ve bireysel müşteriler için de geçerlidir. Eskiden bankalar kredi alacak ya da kredi kartı çıkartacak müşterileri için kefil istemekteydi fakat yasal düzenlemeler sonucu artık bankalar kefil istememektedir. Ancak yüklü miktarda çekilen kredilerde herhangi bir gayrimenkul sahibi olmayan ve ödenek yetersizliği ön görülen müşteriler için kefil isteyen bankalar hâlâ bulunmaktadır.

Yukarıda anlatılan şartlar göz önüne alındığında ve hiçbir engel olmadığı durumlarda banka sorun çıkartmayacak ve istenilen krediyi uygun şartlarla müşteriye sağlayacaktır.