Teminatlı Kredi Tam 500 Bin Türk Lirası’na Kadar!

Bank Pozitif, “Teminatlı Kredi” kapsamında evi ya da iş yeri olan vatandaşa, bahse konu gayrimenkulünü teminat göstermesi durumunda 500 bin Türk Lirası’na kadar finansman olanağı sunuyor. Bank Pozitif tarafından sunulan teminatlı kredi uyarınca müşteriler gösterdikleri gayrimenkulün değeri nispetinde likidite edinebilmektedirler.

Teminatlı kredi uyarınca kullanılan finansmanın geri ödeme vadesi azami 36 ay olarak tayin edilmiştir. Bankadan kullanılabilecek maksimum kredi meblağı 500 bin Türk Lirası olmakla birlikte, teminata konu gayrimenkulün ekspertiz değeri ile doğru orantılıdır.

Konut ve İşyeri Teminatlı Kredi Hesaplaması

Bank Pozitif’ten konut teminatlı kredi kapsamında finansman edinmek isteyen müşterilere banka; konutun acil satış değerinin yüzde 50’sine kadar kredi limiti sunmaktadır. İş yeri teminatı göstererek kredi edinmek isteyen müşteriler için bu oran yüzde 25 ile sınırlıdır. Bununla birlikte teminata konu evin ekspertiz değerinin minimum 100 bin Türk Lirası olması şart koşulmuştur.

Konut ve işyeri teminatlı kredide, teminat gösterilecek konutun veya işyerinin İstanbul, Ankara yahut İzmir illerinden birinde olması gerekmektedir. Konut veya işyeri teminatlı kredi kapsamında 100 bin Türk Lirası kredi edinerek edindiği krediyi 36 ay vadeli olarak geri ödemek isteyen bir müşteri; bankaya aylık 3 bin 791 Türk Lirası taksitlerle borcunu geri ödeyecektir. Kredi vadesi sonunda bankaya yapılacak toplam ödeme meblağı 136 bin 475 Türk Lirası’nı bulacaktır. Müşterinin 3 yıl vadede bankaya ödeyeceği toplam faiz meblağı 36 bin 475 Türk Lirası düzeyinde olacaktır.

Bunun haricinde banka müşteriden; ekspertiz ücreti olarak ortalama 491 Türk Lirası, kredi tahsis ücreti olarak kullanılan kredi meblağının binde 5’i (100 bin Türk Lirası kredi için 500 Türk Lirası) ve taşınmaz rehin ücreti olarak da 141 lira 60 kuruş masraf tahsilatı yapacaktır.