2017 Yatırım Programı Kapsamında 635 Milyar Türk Lirası Harcanacak!

2017 yılı yatırım programı kapsamında 3 bin 42 proje yer aldı. 3 bin 42 projenin 2016 yıl sonu toplam harcaması 252 milyar Türk Lirası, 2017 yılı için ödeneği 80 milyar civarında ve toplam proje tutarı ise 635 milyar Türk Lirası civarında olmuştur. 2017 yılı yatırım programı 2017 yılı hedefleri doğrultusunda hazırlanmıştır.

Bahse konu yatırım programında genel ve özel bütçe kamu idareleri, düzenleme ve denetleme kurumları, yüzde 50’lik dilimi kamuya ait kamu iktisadi devlet teşekkülleri, kamu iktisadi kuruluşlar, özelleştirilmiş ve/ veya döner sermayeli kuruluşlar, İller Bankası, dış proje kredisi kullanan Büyükşehir Belediyeleri ve diğer belediyelerin gerçekleştirecekleri yatırım projeleri sektörel bazda tatbik edilmesine karar verildi.

2016 Yılından Devirler de Var!

2017 yılı yatırım programında bulunan projeler, etüd proje işleri, devam eden projeler ve yeni projeler olarak sınıflandırılmıştır. Sınıflandırılan projelerin her birinin, 2016 yılı harcama miktarı, 2017 için ödenek miktarı, başlayış ve bitiş tarihi, proje tutarı gibi özellikleri belirtilmiştir. 2017 yılı yatırım programı kapsamındaki ödenekler belirli şartlara göre belirlenmiştir.

Genel ve özel bütçe dahilindeki kamu idarelerinin belirlenen yatırım ödeneklerinden, yatırımlarla alakalı olan personel harcamaları, gayrimenkul alımı ve kamulaştırma ödenekleri ayrı tutulmuştur. Düzenleme ve denetleme kurumlarının gayrimenkul alımı ve kamulaştırma ödenekleri hariç tutulmak kaydı ile bilgi amacı güdülerek yatırım nitelikli projelerine söz konusu yatırım programında yer verilmiştir. Köylerin Altyapısının Desteklenmesi Projesi dahilinde köylerin alt yapı harcamaları için kullanılmak üzere Maliye Bakanlığı’nın ilgili birimine 840 milyon Türk Lirası kadar ödenek tahsis edilmiştir.

Söz konusu ödeneğin kullanımı 2017 yılı yatırım programına dahil olmamakla birlikte 2017 yılı Merkezi Bütçe Kanunu’nun hükümleri kapsamında gerçekleşecektir. Bahse konu yatırım programına dahil olmayan bir diğer ödenek ise Su Kanalizasyon ve Altyapı Projesi için ayrılan 677 milyon Türk Lirası’dır. Söz konusu ödenek proje aşamasında kullanılmak üzere İller Bankası’na tahakkuk ettirilecektir.