Albaraka Türk Katılım Bankası Kar Payı Oranları

Albaraka Türk Katılım Bankası müşterilerine finansman olanaklarının yanında ayrıca kâr payı imkanı da sunmaktadır. Mevduatı olan müşteriler bankaya yatırdıkları para karşılığında kâr payı alabilmektedirler.

Banka mevduatını kendisine getiren müşterileri için brüt kâr payı oranları açıklamaktadır. Kar payı oranları müşterinin belirlediği vadeye göre farklılık arz etmektedir.

Güncel Vade ve Kâr Payı Oranları

Albaraka Türk Katılım Bankası mevduatını kendisine getiren müşterileri için 1 ay vadede bütün meblağlar için brüt yüzde 7,62 oranında kâr payı tayin etmiştir.

3 ay vade ile 500 Türk Lirası – 25 bin Türk Lirası aralığındaki mevduatlarını Albaraka Türk Katılım Bankası’na getiren müşteriler için banka tarafından brüt yüzde 7,76 kâr payı önerilmektedir. Yine 3 ay vadede 25 bin ile 250 bin Türk Lirası aralığındaki meblağlar için brüt yüzde 7,87 kâr payı, 250 bin ile 1 milyon Türk Lirası aralığı miktarlar için brüt yüzde 8,01 kâr payı sunulmaktadır. 1 milyon Türk Lirası üzeri meblağlar için 3 ay vadeli tutar yatırımlarında brüt yüzde 8,28 oranında kâr payı verilmektedir.

Albaraka Türk Katılım Bankası 6 ay vadeli mevduat yatırımlarında; 500 – 25 bin Türk Lirası aralığı için brüt yüzde 8,07 kâr payı oranı, 25 – 250 bin Türk Lirası aralığı için brüt yüzde 8,50 kâr payı oranı, 250 bin – 1 milyon Türk Lirası aralığı için brüt yüzde 8,56 kâr payı oranı ve 1 milyon Türk Lirası üzeri meblağlar için de yüzde 8,86 oranında kâr payı sunmaktadır.

Albaraka Türk Katılım Bankası 1 yıl vadeli mevduat yatırımlarında; 500 – 25 bin Türk Lirası aralığı için brüt yüzde 8,93 kâr payı oranı, 25 – 250 bin Türk Lirası aralığı için brüt yüzde 9,47 kâr payı oranı, 250 bin – 1 milyon Türk Lirası aralığı için brüt yüzde 9,35 kâr payı oranı ve 1 milyon Türk Lirası üzeri meblağlar için de yüzde 9,80 oranında kâr payı vermektedir.

Örnek Kar payı hesaplaması aşağıdaki şekilde gerçekleştirilmektedir.

Yatırılan Tutar100.000 TL
Vade12 AY
Hesaba Dağıtılan Brüt Kar9.443,00 TL
Stopaj (Gelir Vergisi)944,30 TL
Net Kar8.498,70 TL
Yatırılan Tutar + Net Kar108.498,70 TL

Bu hesaba göre 100.000TL yatırılan miktar için 12 ay vade de brüt olarak dağıtılan kâr miktarı 9.443 TL’dir. Bu miktardan Stopaj yani (Gelir vergisi) 944,30 TL olarak kesilmektedir. Kesinti sonrası net kâr 8.498,70 TL olacaktır. Bununla birlikte 12 ay sonrasında yani 1 yılın sonunda 108.498,70 TL kâr paylı kazanç elde edilmiş olacaktır.