Denizbank Genel Müdürü Hakan Ateş: “2017’de Türkiye’nin Büyüme Hızı Artacak”

Denizbank Genel Müdürü Hakan Ateş Türkiye ekonomisinin içinde bulunduğu durum hakkında görüşlerini ve gelecek yılla ilgili beklentilerini deklare etti. Bu yıl ülkemiz ekonomisinin yüzde 3’e yakın bir büyüme sergileyeceğini düşündüğünü ifade eden Hakan Ateş, gelecek yıl bu rakamın yüzde 3,5 seviyesine gelmesini beklediğini ifade etti.

Denizbank Genel Müdürü Hakan Ateş, global çapta ekonomik olarak durgun bir dönemden geçildiğini ifade ederken; bu sene büyüme yüzdesinin yüzde 3’e yakın bir düzeyde gerçekleşmesini beklediğini ancak gelecek yıl Türkiye ekonomisinin yüzde 3,5 düzeyinde gelişeceğini ön gördüğünü ifade etti. Dünya ölçeğinin de benzer rakamalar kaydedeceğini ifade eden Ateş, ülkemizin global rakamların gerisinde olmadığını vurguladı.

Fed’in Faiz Artırım İhtimali ve Yükselen Enerji Fiyatları Gelişmeyi Baskılıyor!

Amerikan Merkez Bankası Fed’in Aralık ayındaki toplantısında faiz artırım kararı almasına kesin gözüyle bakıldığını ifade eden Hakan Ateş, faiz artırım kararlarına gelecek yıl da devam edilmesini ön gördüklerini vurguladı. Bu durumun finansmana ulaşımın kısıtlanacağı anlamına geldiğini belirten Ateş, fonlamanın üzerindeki baskının gelişmeyi negatif yönde etkileyeceğini düşündüğünü söyledi.

Denizbank Genel Müdürü Hakan Ateş, Türkiye’nin temel göstergelerine bakıldığında bir sıkıntı görülmediğini ve krizlere dayanıklı, güçlü yapının hali hazırda devam ettiğini ifade etti. Bankacılık sektörünün yapısın ve bilançoların hala sağlıklı olduğunu vurgulayan Hakan Ateş; kamunun da mali disiplinine bağlılığını sürdürdüğünü, net borç stokunun GSYH’ye oranının yüzde 7,2’ye gerilediğini ifade etti.

Global çapta gelişmekte olan ülkelerin enerji ihtiyacının en önemli konulardan biri olduğunu söyleyen Hakan Ateş, ülkemiz özelinde de bu konunun önem arz ettiğini zira petrol ve petrol ürünlerinin kahir ekseriyetini ithal ettiğimizi vurguladı. Ateş; petrol fiyatlarındaki artışın Türkiye ekonomisi üzerindeki olumsuz etkilerinin dikkatle takip edilmesi ve incelenmesi gerektiğinin altını çizdi.