Devlet Bütçesi Toparlanıyor: Kasım’da 10 Milyar Türk Lirası Fazla Verildi!

Global çapta içinden geçilen sıkıntılı ekonomik süreç, ülkemizi de etkisi altına almış durumda. 8 Kasım’da gerçekleşen Amerika Birleşik Devletleri Başkanlık seçiminden bu yana aşırı değerlenen Amerikan Doları, gelişmekte olan ülkelerin piyasalarını baskılıyor. Türkiye ekonomisi de bundan payını aldı ve 2016 yılı üçüncü çeyreğini yüzde 1,8 oranında değer kaybıyla kapattı. Buna rağmen devlet bütçesi 2016 yılı kasım ayında 10 milyar Türk Lirası fazla verdi.

Maliye Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre; 2016 yılı Kasım ayında bütçe gelirleri bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 38,6 oranında artış göstermiştir. Bu artış sayesinde bütçe gelirleri 60,7 milyar Türk Lirası’na yükselirken; bütçe giderleri de yüzde 17,9 oranında artarak 50,7 milyar Türk Lirası’na çıkmıştır.

Geçen Yıla Göre Açık Azaldı!

Bütçe Kasım ayında 10 milyar Türk Lirası fazla verirken, yılın 11 aylık döneminde oluşan bütçe açığının da azalmasını sağladı. 2015 yılının ilk 11 aylık dönemini kapsayan Ocak – Kasım döneminde 5,4 milyar Türk Lirası açık veren bütçe, 2016 yılının Ocak – Kasım döneminde ise 2,1 milyar Türk Lirası açık verdi. Geçen aya kadar açık meblağı 12,1 milyar Türk Lirası seviyesinde iken, Kasım ayında gerçekleşen 10 milyar Türk Lirası düzeyindeki bütçe fazlası açık miktarını düşürdü.

2016 yılının ilk 11 aylık döneminde bütçe gelirleri, 2015 yılının aynı dönemine göre yüzde 15,1 oranında artış göstererek 508,6 milyar Türk Lirası’na yükseldi. Aynı dönemde bütçe giderleri ise yüzde 14,2 oranında artarak 510,7 milyar Türk Lirası olarak gerçekleşmiştir. Dolayısıyla bahse konu dönemde bütçe açığı 2,1 milyar Türk Lirası olarak gerçekleşmiştir. Yılın son ayında bütçenin fazla vermesi durumunda 2016 yılı denk bütçe ile kapatılabilecektir.