Yapı Kredi e- Mevduat Faiz Oranları

Yapı Kredi Bankası mevduat sahibi müşterilerine “e- Mevduat Hesabı” ile yüksek faiz fırsatı sunuyor. Banka tarafından sunulan faiz oranları vadeye ve yatırılan mevduatın meblağına göre farklılık arz etmektedir.

Bin Türk Lirası ile 25 bin Türk Lirası (25 bin dahil değil) aralığındaki meblağlarda; 6 güne kadar yüzde 7,5 oranında, 7 gün vadede yüzde 7,75 oranında, 8-23 gün aralığı vadede yüzde 8 oranında; 26-27 gün için yüzde 8,25 oranında 28-29 gün için yüzde 8,5 ve 30 gün için yüzde 8,75 faiz oranı uygulanmaktadır.

Bahse konu meblağ aralığında; 33-92 gün vade dilimi için yüzde 9,65 oran, 93 ila 184 gün arası vadelerde yüzde 9 ve 187 gün ile 730 gün aralığındaki vadeler için yüzde 8,90 oranında faiz tatbik edilmektedir.

Meblağ Arttıkça Faiz de Artıyor!

Yapı Kredi Bankası 25 bin Türk Lirası ile 100 bin Türk Lirası (100 bin hariç) aralığındaki mevduatlar için; 7 güne kadar yüzde 7,75 faiz oranı, 8-14 gün aralığı için yüzde 8,10 faiz oranı, 15-23 gün vade için yüzde 8,25 ve 30 güne kadar da yüzde 8,75 oranında faiz vermektedir. 33-184 gün aralığında yüzde 9,80 oranında faiz öneren banka, 187-730 gün aralığı için faiz oranını yüzde 9,70 olarak belirlemiştir.

100 bin Türk Lirası ile 500 bin Türk Lirası aralığındaki mevduatını Yapı Kredi Bankası’na getiren müşterileri için banka; 6 güne kadar yüzde 7,75 oranında, 7 gün vadede yüzde 7,90 oranında, 8-14 gün aralığı vadede yüzde 8,15 oranında, 15-23 gün aralığında yüzde 8,5 oranında, 26 ve 27 gün için 8,75 oranında,30 gün için 9,25 oranında faiz uygulamaktadır. 33-184 gün aralığı için yüzde 10,10 oranında uygulanan faiz oranı 187-730 gün vade için yüzde 9,90 olarak tayin edilmiştir.