Cepte Haksız Faturalara Düzenleneme!

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK), aboneler tarafından yapılacak olan iadelerde uygulanacak olan usul ve esasları düzenledi. Yapılan düzenleme ise elektronik haberleşme sektöründe abonelere uygulanacak olan yöntem ilce bilgilendirme süreçleri ile birlikte kalan iade tutarlarının Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı’na aktarılması kapsamında Kurul Kararına onay verildi.

Üzerinde Yapılabilinecek

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu tarafından işletmecilerin vatandaşlardan haksız olarak ücret temin ettiğinin belirlenmesi, söz konusu ücretlerin abonelere iade edilmesine karar verilmesi durumunda yaptırım uygulama haklı saklı olmak şartı ile, söz konusu ücretler vatandaşlara tekrardan geri verilecek. İşletmeciler, bahse konu iadeyi alacak aboneleri ise sms ile, maille, arama, sesli yanıt yahut faturalar üzerinden ücretsiz olarak bilgilendirme yapacak. Toplamda ise 200 bin ve üzerinde aboneye sahip olan işletmeciler ise, e-devlet sistemi üzerinden alacağın iadesine olanak verecek.

Söz konusu ücretlerin iade işlemlerinin IBAN numarası üzerinde yapılamaması durumunda ise abonelere sorgulama sayfasında da bilgi verilecek.

İşletmeciler tarafından engelli tarifelerinden faydalanan abonelere gerçekleştirilecek olan bilgilendirmeler ise uygun işitsel ve görsel yöntemler ile sağlanacak. Faturalı hatlarda, iade ödemeleri abonelerin ilk aşamada son ödeme tarihi geçmiş borçlarından ilgili mevzuat kapsamında uygun olarak tahsil edilecek. Mahsuplaşmayı müteakip kalan ödemeler ise, talep edilmesi durumunda aboneye nakit olarak fiilen verilebilinecek. Ön ödemeli hatlarda ise iadesi yapılacak olan ödemeler, eğer varsa işletmecinin aboneden alacağından tahsil edilecek. Mahsuplaşma sonrasında ise geriye kalan miktar, istenmesi durumunda aboneye nakit olarak verilecek.

Eğer farklı bir süre belirtilirse de, tüm iade işlemleri 30 gün içinde sonlandırılacak. IBAN bilgisinin işletmeciye verilmesi durumunda ise bu işlemlerin süresi 15 gün olacak. Söz konusu düzenleme ise 30 Haziran günü resmi olarak yürürlüğe girecek.