E-ticaret Sitelerine Üye Olan Firmalara Hibe Desteği Geliyor!

Ekonomi Bakanlığı, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), Türkiye İhracatçılar Birliği (TİM) gibi iş birliği kurum üyelerinin toplu bir şekilde e-ticaret platformlarına üye olmaları halinde ödemeler için yüzde 80 oranında hibe desteği yapacağını yazılı bir ifade ile açıkladı.

Bakanlık, iş birliği kurumlarının toplu bir şekilde üye e-ticaret sitelerine üye kazandırmaları ve bunun sonucundan meydana gelen maliyet gider ve ödemeleri durumunda, ödemelerin yüzde 80’lik oranını hibe olarak iş birliği kurumlarına iade edilip, ihracat yapan firma sayısında artırımı sağlamak ve var olan ihracat yapan firmaların ortamdaki rekabetini daha kuvvetli bir hale getirmek amaçlanmıştır. Bu konu oldukça fazla bir çalışma performansı sergileyen Bakanlık, e-ticaret platformlarına sağlanan toplu üyelikler ile beraber onlara destek olunacak yeni bir proje başlattıklarını belirtti.

Bu şekilde daha çok firmanın e- ticaret ile bütünleşik bir yapı halinde olmasının hedeflendiği belirtilerek, fuarlara katılımlarda gün geçtikçe artış meydana gelmesi, ticaret kurullarının oluşturma, alışveriş-pazar ar-ge gezilerinin düzenlenmesi ve benzeri gibi anlaşmalı ve uzlaşmalı pazarlama araçları ihracat firmaları tarafından sık sık kullanılmakta ve Bakanlıkça destek verildiği belirtilmiştir.

Bakanlığının ön onay verdiği Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), Türkiye İhracatçılar Birliği (TİM) ve benzeri gibi iş birliği kurumlarının üyelerini, toplu bir şekilde e-ticaret sitelerine üye olmaları halinde ve bunun sonucunda meydana gelen mali ödemelerin yüzde 80’lik payı hibe desteği olarak karşılanacak. Her şirket için iş birliği kurumlarına e-ticaret platformu başına senelik en fazla 2 bin dolar değerinde destek verileceği altı çizilerek belirtildi.

Bakanlık tarafından sağlanan bu hibe desteğinin kullanabilmesi için iş birliği kurumlarının bünyesindeki en az 250 adet firmayı e-ticaret sitelerine üye yapması gerekmektedir. Türkiye İhracatçılar Birliği (TİM)’nin belirlediği e-ticaret siteleri örnek olarak verildi. Bunlar; Alibaba.com, turkishexporter.com, kompass.com