İzocam Genel Direktörü Gökçe: Doğru Yalıtım ile Faturalar Azalıyor

Konutlarda gerçekleştirilen yalıtım uygulamalarının olabildiğince en yüksek seviyede enerji verimliliği sağlandığını söyleyen İzocam Genel Direktörü Levent Gökçe, verimli enerji kullanımı kapsamında TS 825 Binalarda Isı Yalıtımı Kuralları standartına uygun olduğunu, binalardaki enerji tüketimini minimum yüzde 60 oranında düşürdüğünü, bunun ise Türkiye’nin enerji faturasını önemli oranda düşürdüğünü, bu nedenle binalarda uygulanan enerji tasarrufunun önem arz ettiğini söyledi.

Geçen sene enerji ham maddeleri ithalatına toplamda 37 milyar dolardan daha fazla ödeme gerçekleştirildiğini söyleyen Gökçe, son 10 senelik süreçte enerji ithalatının Türkiye ekonomisine olan bedeli 400 milyar dolardan fazla olduğunu, tüketilen enerjinin yaklaşık olarak dörtte üçlük kısmının dışarıdan temin edildiğini, enerji ithalatının dış ticaret açığının en önemli ve büyük kısmına tekabül ettiğini, enerji harcamalarında tasarruf yapmanın, cari açığı çok daha düşük düzeylere indirmenin, enerjide aşırı dışa bağımlılığın düşürülmenin binalarda gerçekleşecek enerji tasarrufu kapsamında önem arz ettiğini söyledi.

Konutlara yapılacak olan yalıtımın doğru malzemelerle gerçekleşmesinin önemli olduğunu söyleyen Gökçe, doğru yalıtım uygulamaları kapsamında herkesin bilinçlenmesinin önem arz ettiğini, geçen sene TÜİK’in gerçekleştirdiği Gelir ve Yaşam Koşulları Araştırması verileri incelendiği zaman en önemli konulardan birinin ısınma olduğunu, sonuçlar değerlendirildiğinde ise nüfusun yüzde 20,7’lik kısmının evini ısındırmadığının gözlemlendiğini, yüzde 40,8’lik kısmının ise konutlarında yalıtım olmadığı için ısınma problemleri ile karşı karşıya kaldıklarının gözlemlendiğini söyledi. Ülkemizde toplamda 16 milyon metreküp büyüklüğünde yalıtım pazarının bulunduğunu söyleyen Gökçe, yalıtım kullanımının mevcut durumdaki konut stoku ve nüfus ile kıyaslandığı zaman az bir miktar olarak görüldüğünü söyledi.