Kamu Yatırımlarının GSYH’deki Payı ile Türkiye AB Ülkelerini Sollayacak!

Türkiye’nin sosyal ve fiziki altyapısının geliştirilmesi, çevrenin korunması, gelişmiş ülkeler ile bölgeler arasındaki gelişmişlik farkının en aza indirgenmesi kapsamında kamu yatırımlarının Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSHY) içindeki payının 2017 yılında yüzde 3,6 seviyesi ile AB’nin ortalamasının üzerinde olması beklenmekte.

2018 Yılı Programı kapsamında derlenen bilgilere ilişkin olarak yaşam kalitesinin artırılması, rekabet gücünün yükselmesi ile devamlı büyümenin sağlaması amacı ile daha fazla kamu yatırımı ihtiyacının ortaya çıktığı açıklandı.

Kamu sabit sermaye yatırımlarının Gayri Safi Yurtiçi Hasıla‚daki payının ortalamaları baza alındığı zaman Türkiye, 2008 yılı ile 2017 yılı arasındaki dönemde AB ülkeleri ile Japonya ve ABD seviyesinde yatırım gerçekleştirdi. Ancak bu seviyeye rağmen Türkiye’nin, bu ülkelerin GSYH büyüklükleri, yüz ölçümler, mevcut altyapıları, gelişmişlikleri ve nüfusları göz önüne alındığı zaman  yatırım ihtiyacının devam ettiği açıklandı.

2018’de Hedef Yüzde 4,1

Ülkemizin kamu yatırımlarının GSYH’deki payı 2017 yılında yüzde 3,6 seviyesi ile Avrupa Birliği ortalamasının üzerinde gerçekleşecek. Bu yatırımların GSYH’dkei payının gelecek yıl yüzde 4,1 olması bekleniyor.

2013 yılında Avrupa Birliği ülkelerinin kamu yatırımlarının GSYH içindeki payı yüzde 3,5’ti. Yüzde 3,5’lik oranında 2017 yılı içerisinde yüzde 3,2 olması bekleniyor. AB ülkeleri arasında kamu yatırımlarına GSYH’den ayırdığı pay ile ilk sırada olan Estonya olarak açıklandı. Bu oran yüzde 5,1 olup, devamında ise yüzde 4,5 ile Macaristan ve İsveç, yüzde 4 ile Bulgaristan ve Polonya yer aldı.

ABD ve Japonya’daki kamu yatırımlarının GSYH içindeki payı ise sırası ile yüzde 3,1 ve yüzde 3,5 olarak hesaplandı. Son sırada yer alan ülke ise yüzde 1,9 ile İrlanda oldu.