Türkiye Ekonomisi Büyüme Oranı Avrupa Ülkelerinin Üzerinde!

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat) küresel ekonomi ile ilgili verilerini açıkladı.

Açıklanan verilere göre, Türkiye yılın ilk çeyrek döneminde yüzde 5 oranında büyüme katetti. Türkiye bu büyüme oranı ile Avrupa Birliği ülkeleri ile OECD ve G7 ülkelerinin büyüme ortalamalarının üzerine çıktı.  Açıklanan verilere göre Türkiye ekonomisi Avrupa ülkelerindeki yüzde 2,1, G7 ülkelerindeki yüzde 1,8 ve OECD ülkelerindeki yüzde 2’lik büyümenin üzerine çıktı.

Eurostat verilerine bakıldığı zaman Avrupa ülkelerinde en hızlı büyüyen ülke Romanya oldu. Romanya’da yüzde 5,6 oranında büyüme meydana geldi. Romanya’nın takibinde Slovenya ve Polonya yer aldı. Bu ülkeler ise sırası ile yüzde 5 ve yüzde 4,2 oranında büyüme yaşandı.

28 tane ülkesi olan Avrupa Birliği’nin 2017 yılının ilk çeyrek döneminde büyüme ortalaması yüzde 2,1 olarak açıklandı. Bu verilere ortak para kullanan Avro Bölgesi olarak bakıldığında yüzde 1,9 oranında artış oldu. Türkiye aynı zamanlarda yüzde 5 oranındaki büyüme ile Avrupa Bölgesi’ne göre olan kıyaslamasında yüksek performans göstermesi ise dikkatleri üzerine topladı.

Türkiye ekonomisini, Ocak ile mart dönemleri arasındaki büyüme artışı ile dünyanın önde gelen sanayisi gelişmiş 7 ülkeden daha hızlı büyüme katetti. Aynı dönemlerde G7 ülkelerindeki ortalama büyüme oranı yüzde 1,8 olarak açıklandı. Ülke bazında bakıldığında ise Kanada ekonomisi yüzde 2,3 oranında, sırasında İngiltere ve ABD’de yüzde 2 oranında, Almanya’da yüzde 1,7 oranında, Japınya’da yüzde 1,3, İtalya’da yüzde 1,2 ve Fransa’da yüzde 1 oranında büyüme görüldü.