Torba Yasa Tasarısı Kabul Edildi! İşte Tüm Detaylar!

Uzun süredir TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda görüşmeleri devam eden Bazı Vergi Kanunları ile Kanun ve Kanun Hükmündeki Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı onaylandı. İşte onaylanan torba yasada yaşanan değişimler!

Onaylanan yasa tasarısına göre;

  • MTV oranlarında 1.300cc’nin altında olan araçlar için yüzde 15, 1.300cc üstünde olan araçlarda yüzde 25 oranında zam uygulanacak. Uygulanacak olan bu zam ile birlikte 40.000 TL’den ucuz olan araçlar için 743 TL, 40 ila 70.000 TL arasında olan araçlar için 817 TL, 70.000 TL’den pahalı olan araçlar için 892 Lira MTV alınacak.
  • Özel İletişim Vergisi (ÖİV)’de sabitliğe gidildi. Artık ÖİV konuşma, internet bağlantısı, SMS gibi tüm haberleşme alanları için yüzde 7,5 oranında uygulanacak.
  • Gayrimenkul sermaye iratları için uygulanan mükelleflerden alınan, gerçek giderleri karşılamak üzere hasılatların yüzde 25’i oranında uygulanmakta olan götürü gider oranı, yüzde 15 olarak uygulanacak.
  • Mobil elektronik haberleşme hizmeti sunmak için imtiyaz sözleşmesi ya da yetkilendirilmesi yapan işletmecilerin, aylık brüt satışlarının yüzde 15’i hazina payı olarak ayrılacak.
  • Köy Kanunu’na göre binalarını yapmayan, taksitlerini ödemeyen hak sahipleri için tanınan süre 31 Aralık 2020 olarak belirlendi, bu süre içerisinde bina yapımı gerçekleştirmeyen ve taksitlerini ödemeyen kişilerden köy tüzel kişiliği adına ya da belediye adına resen tapuda tescil gerçekleştirilecek.
  • Terk edilmiş gemiler, 45 günlük süreç beklentisi sonrasında ilgili yayın organlarından bildiri yapılması koşulu ile liman başkanı terkeidlmiş gemilerin çıkartılması, kaldırılması, kaldırtılması, imha ettirilmesi, satılması, sattırılması gibi konularda yetkilendirilmiş olacak.
  • Şans oyunları kazançlarından kesilen vergi yüzde 10’dan, yüzde 20’ye çıkartılacak.
  • Asgari ücret maaşının 1.404 Türk Lirası’nın altına düşmemesi için; Gelir Vergisi Kanunu’na yeni madde eklenecek.
  • İkâmetgah adresini değiştiren mükelleflerin adreslerini değiştirmelerini vergi dairelerine bildirme zorunluluğuu kalkacak.