Trafik Sigortasında Son Gelişmeler

Sigorta Aracıları ve Acenteler Derneği Başkanı İrfan Uzun, tavan fiyat uygulamasında ve havuz modelinde yaşanan gelişmeler hakkında detaylı açıklamalar yaptı. İşte Uzun’un yaptığı açıklamalardan satır başları.

SAAD Başkanı Uzun, tavan fiyatlarda taviz olmayacağının bildirisini yaparken, havuz modelinin hasarlı araçlar için kullanılacağını aktardı. Tavan fiyat uygulaması sebebiyle bir çok firmanın zarara uğradığını belirten Uzun, hasarlı otomobil sahibi vatandaşlara sigorta uygulaması yapmayan şirketler için Hazine Müsteşarlığı’ndan bir geri adım gelmeyeceğinin de bilgisini verdi.

Hazine Müsteşarlığı Sigortacılık Genel Müdürü Şerif Çakırsoy ile görüşme yaptıklarını belirten Uzun, tavan fiyat uygulamasında bir taviz verme işleminin gerçekleşmeyeceği, yıl sonuna kadar geçerli olan kanunun sürekli hale getirileceğinin bilgisini aldığını belirtti. 

Havuz modeli hakkında da açıklama yapan Uzun, Çakırsoy ile yaptıkları görüşmede havuz modelinin artık hasarlı araçlar için uygulanması yönünde bir plan olduğunu aktardı. Aynı zamanda tavan fiyat uygulaması ile birlikte yüksek maliyetler eşliğinde zarara uğrayan sigorta firmalarının, karşılık oranlarında hafifletilmesi amacıyla yeni bir model üzerinde durulduğunu, bu model ile birlikte şirketilerin payına düşen zararın da azalacağı ve poliçe yapmaktan kaçınılmayacağının beilgisini verdi.

Elde edilen trafik sigortası fonunun yüzde 1’lik kısmının da acentelere aktarılması konusunda çalışmaların devam ettiğini belirten Uzun, bu uygulamanın yürürlüğe girmesi ile birlikte acentelerin payına düşen zarar oranının hafifleyeceğini ve daha modern bir acente statüsünün elde edilebileceğinin bilgisini verdi.