Vergi Mükellefi 1 Senede 10 Milyon 535’e Yükseldi!

Gelir İdaresi Başkanlığı verilerinden alınan verilere göre, Türkiye’de eylül dönemi itibari ile vergi mükellefi sayısı 2016’nın aynı zamanı ile kıyaslandığı zaman yüzde 3,27 oranında artış meydana geldi. Söz konusu artış ile vergi mükellefi sayısı 1 senede 10 milyon 535 bin 177’ye çıktı. İller bazında değerlendirme yapıldığı zaman İstanbul ilk sırada yer aldı. İstanbul’daki vergi mükellefi sayısı 1 senede 3 milyonun üzerine çıktı.

Türkiye’de 2017 eylül dönemi sonu itibari ile gelir mükellefi 1 milyon 870 bin 451,  gelir stopajdan mükellef 2 milyon 681 bin 12, Gayrimenkul Sermaye İradı yani kira gelir vergisi 1 milyon 893 bin 299, basit usulde vergilendirilen gelir 773 bin 218, Katma Değer Vergisi (KDV) mükellefi ise 2 milyon 566 bin 938 kişi bulunuyor.

Bahse konu 6 vergi türünden 2016 eylül döneminde toplamda 10 milyon 202 bin 57 olarak açıklanan mükellef sayısı 2017 eylül dönemi itibari ile 333 bin 120 bin kişi yani yüzde 3,27 oranında artış göstererek 10 milyon 535 bin 177’ye yükseldi. Söz konusu dönemde en fazla artış gösteren kurumlar vergisi faal mükellefi oldu. 1 senelik zaman zarfı içinde bu vergi türündeki mükellef sayısı 31 bin 796 artış gösterdi.

Diğer bir yandan faal mükellef sayısında gelir stopaj vergisinde ise 83 bin 288 artış söz konusu oldu. Benzer şekilde artış yaşananlar arasında 78 bin 836 ile GSMİ, 78 bin 795 ile KDV, 48 bin 107 ile gelir vergisi, 12 bin 298 ile de basit usulde vergilendirilen gelir vergisi oldu.