Yeniden Yapılandırma için Son Tarih 31 Temmuz 2018!

Yeniden yapılandırma için son tarih 31 temmuz. Kişiler ödemelerini tek seferde ya da taksitlere bölerek de yapabilecekler. İlk taksidin son ödeme günü ise 1 Ekim.

Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeni Yapılandırması kapsamındaki Genel Tebliğ Maliye Bakanlığı tarafından yayımlandı.

Yayımlanan tebliğ kapsamında bazı hususlar düzenlemeye gitti. Bunlar; işletme kayıtlarının düzeltilmesi, il özel idareleri ile belediyeler ve YİKOB’a ait alacakların yapılandırılması, matrah ve vergi artırımı, bakanlığa bağlı olan tahsil daireleri tarafından takip edilen amme alacakları. 31 Mart tarihi ve bu tarihten önceki tarihlere ait olan ödenmesi gereken vergiler, vergilere bağlı olan cezalar, gecikme faizleri ve zamları, yeni yapılandırma dahilinde olacak. Bu doğrultuda da mart ayından önce kesilen idari para cezaları tekrardan yapılandırmaya gidecek. Yapılandırma kapsamında yer alan bir diğer konu ise amme alacakları dahilinde takip edilen, KKDF, DFİF, ecrimisil, öğrenim ve katkı alacakları ile doğrudan yapılan gelir destek ödemeleri. Düzenleme dahilinde işletmelere ve işletmede olduğu ancak kayıtlarda bulunmayan emtia, makine, demirbaşlar ve teçhizatta kayıtlarda olduğu halde işletmede olmayan emtia, kasa mevcudu ile ortaklardan alacakların beyanı olanağı sunuldu. Belediyeler ile İl Özel İdareler tarafından takip edilen alacaklar da yapılandırılabilecek.

31 Temmuz Son!

Yeni yapılandırma için İl Özel İdarelerine, Büyükşehir Belediyelerine, Belediyelere, Büyükşehir Belediyesi su ve kanalizasyon idarelerine ve YİKOB’lara bağlı tahsis dairelerine olan alacakları ödeme isteyen 31 Temmuz tarihine kadar ilgili dairelere yazılı olarak beyan etmeleri gerekmekte. Yazılı beyana ek olarak maille, e-devlet aracılığıyla ya da www.gib.gov.tr üzerinden de yeni yapılandırma borç ödeme için başvuru yapmak mümkündür. Aynı zamanda yeniden yapılandırmadan faydalanmak isteyenler ise takip ile tahsilat işlemlerinden ötürü açılan davaları da iptal ettirmeleri gerekecek. Yapılandırma ödemelerinin ilk taksitte tamamen bitirilmesi ya da 2’şer aylık periyotlarda 18 eşit taksitte ödenmesi mümkün olacak. İlk taksit ödemesinin son tarihi ise 1 Ekim.