ING Mini Kredi İle Küçük İhtiyaçları Gidermek Mümkün!

ING Bank, müşterilerine sunduğu pek çok kredi kampanyasında farklı cazip seçenekler oluşturmaktadır. Bu seçeneklerden biri de ING Mini Kredi. ING Mini Kredi ile müşteriler, 5 bin Türk Lirası’na kadar olan ihtiyaçlarını kolayca giderebilmektedirler.

ING Mini Kredi kapsamında edinilecek azami meblağ 5 bin Türk Lirası olarak belirlenmiştir. Bununla birlikte kredi vadesi ise kısa tutulmamıştır. Müşterilerin daha uzun vadelerde ödemelerini zorlanmadan yapmalarına imkan vermesi adına ING Mini Kredi kapsamında 48 ay vadeye kadar finansman edinilebilmektedir.

Örnek Hesaplamalar!

ING Mini Kredi kapsamında 5 bin Türk Lirası kredi edinmek isteyen bir müşterinin, kredi borcunu bankaya 48 ay vade ile geri ödemek istemesi durumunda aylık ödeyeceği taksit meblağı yalnızca 169 Türk Lirası olacaktır.

ING Bank, mini kredi uyarınca müşterileri için aylık yüzde 1,81 düzeyinde faiz oranı belirlemiştir. Banka, müşterilerinden kredi dahilinde genellikle kefil talep etmemektedir. Lakin banka, kefil talep etme hakkının da saklı olduğunu beyan etmiştir.

ING Bank mini kredi dahilinde müşterilerinden kredi meblağının binde beşi oranında kredi tahsis ücreti tahsil etmektedir. Halk arasında dosya masrafı olarak da adlandırılan bu ücret 5 bin Türk Lirası kredi kullanımında 25 Türk Lirası olarak tahsil edilmektedir. ING Bank kefilsiz Kredi dahilinde kullanılan meblağa göre bu tutarı tahsil etmektedir. Kredi vadesi kredi tahsis ücretinde etkili olmamaktadır.

3 bin Türk Lirası krediyi ING Bank Mini Kredi kapsamında edinmek isteyen müşteriler, bankaya borçlarını 48 ay vadede geri ödemek istemeleri durumunda aylık 101 Türk Lirası taksit ödemesi yapacaklardır. Kredi uyarınca müşteriden tahsil edilecek kredi tahsis ücreti 15 Türk Lirası tutarında olacaktır. Kredi vadesi sonucunda müşterinin bankaya ödediği toplam tutar 4 bin 848 Türk Lirası olacaktır. Müşterinin toplam ödediği faiz miktarı bin 858 Türk Lirası seviyesinde gerçekleşecektir.